Gimnazija nuoširdžiai dėkoja mokinių tėveliams, kurie parėmė gimnaziją praėjusiais mokslo metais, pervesdami 2 proc. pajamų mokesčio į gimnazijos Rėmimo arba gimnazijos fondus (už 2018 m. gimnazija gavo 786,27 eurus Jūsų paramos).

Kviečiame ir šiais mokslo metais paremti gimnaziją.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

Gyventojas, nusprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą, turi:

1.      apsispręsti, kam jis nori suteikti paramą;

2.      užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, nustatytos FR0512 formos prašymą (toliau – Prašymas).

 

PRAŠYMĄ GALIMA PATEIKTI:
1. elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (https://deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą". Galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu.

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas"

3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

4. per  e. VMI mobiliąją aplikaciją  (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

 

Vydmantų gimnazijos Rėmimo fondo rekvizitai:
Paramos gavėjo pavadinimas Vydmantų vidurinės mokyklos Rėmimo fondas
Buveinės adresas Vydmantai, Mokyklos g. 4, Kretingos raj., LT
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 264680550

 

Arba

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo pavadinimas  Kretingos r. Vydmantų gimnazija
Buveinės adresas Vydmantai, Mokyklos g. 4, Kretingos raj., LT
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190283613

 

Šių metų gimnazijos prioritetai:

1.      Tiriamosios –mokomosios laboratorijos įrengimas pradinių klasių mokiniams.

2.      Muzikinis skambutis.