EN / LT

Tėvų komitetas

Informacija atnaujinta: 2016-10-24

Gimnazijos tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus arba jų globėjus svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams spręsti, pasiūlymams dėl gimnazijos veiklos tobulinimo teikti.

 Gimnazijos tėvų komitetas:

• Telkia klasių tėvų komitetų pirmininkus gimnazijos bendruomenės tikslams ir uždaviniams spręsti;

• Padeda stiprinti mokytojų ir mokinių tėvų ryšius, domisi mokinių ugdymu, talkina organizuojant projektinę veiklą, gimnazijos kultūrinius renginius;

• Bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant mokinių ugdymosi, gimnazijos ūkinius ir finansinius klausimus;

• Koordinuoja ir skatina klasių tėvų veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus gimnazijos administracijai;

• Nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;

• Padeda ieškoti intelektualinės, finansinės paramos gimnazijai;

Tėvų komiteto nariai

1 klasė- Toma Mackevičienė
2 klasė - Rita Ilgaudienė
3 klasė - Vytautas Vainutis
4 klasė - Inga Šileikienė
5 klasė - Julija Kucharskienė
6 klasė - Vilma Beržanskienė
7 klasė - Milda Rogačiovienė
8 klasė - Reda Valinskienė
1G klasė - Simona Juršienė
2G klasė - Milda Gadeikienė
3Ga klasė - Egidijus Knieža
3Gb klasė - Ramunė Petrošienė
4G klasė - Arūnas Čeponis

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Informuojame

Skelbiamas Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos sporto salės nuomos viešasis konkursas.
Konkurso sąlygos >>>

Nuorodos