EN / LT

Gimnazijos taryba

Informacija atnaujinta: 2019-02-21

TIKSLAS:

Telkti gimnazijos bendruomenę pagrindinių  tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, siekti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už gimnazijos veiklos rezultatus, siekti visų savivaldos institucijų glaudaus bendradarbiavimo.

MOKINIAI:

Emilija Rogačiovaitė,3G kl.,

Nedas Jurgutis, 3G kl.,

Laura Žvaginytė, 2G kl.,

Klaudija Valinskaitė – 2G kl.,

Akvilė Zagorskaitė, 3G kl.


5 MOKYTOJAI: Erika Beinoravičienė, Romualdas Mažionis, Jolanta Žaliauskienė, Inga Kutelienė, Rasa Embrasienė.

 
5 TĖVAI:Marius Šileika, Vilma Beržanskienė, Raimondas Bracas, Milda Gadeikienė, Milda Rogačiovienė.

 

Gimnazijos mokinių taryba

Informacija atnaujinta: 2019-02-21

TIKSLAS:
Stiprinti mokinių savivaldą ir požiūrį į ją.

Prezidentė

Klaudija Valinskaitė - 2G kl.

 

Komiteto nariai

Nedas Jurgutis - 4G kl.
Laura Žvaginytė - 3G kl.
Akvilė Zagorskaitė - 4G kl.

 

Gimnazijos Mokinių tarybos nariai

5kl. - Elineta Lazdauskaitė,
         Marija Briedė

6kl. - Titas Taujenis,
         Aistė Bubliauskaitė

7kl. - Kamilė Pulokaitė,
         Jokūbas Jocius

8kl. - Augustė Vielavičiūtė,
         Urtė Paulauskaitė

1G kl. - Beta Augustė Rogačiovaitė,
            Simonas Venclovas

2G kl. - Paulina Avgul,
            Akvilė Maciūtė

3G kl. - Karolina Narvilaitė,
            Laura Žvaginytė

4G kl. - Emilija Rogačiovaitė,
            Nedas Jurgutis

 

 

 

Tėvų komitetas

Informacija atnaujinta: 2019-02-21

TIKSLAS:
Plėtoti tėvų (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimą su dalykų mokytojais, klasių vadovais ir pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais, ugdant mokinių asmenines kompetencijas.

Skaitykite plačiau >>>>

NARIAI:

1 klasė - Martyna Garjonienė

2 klasė - Rūta Surblytė

3 klasė - Toma Mackevičienė

4 klasė - Rita Ilgaudienė

5 klasė - Marius Bruzdeilinas

6 klasė - IngaŠileikienė

7 klasė - Julija Kucharskienė

8 klasė  - Vilma Beržanskienė

1G klasė - Milda Rogačiovienė

2 G klasė -

3 G klasė - Simona Juršienė

4 G klasė - Milda Gadeikienė

 

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos