EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2019-12-01

Informacija apie Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius

Praėjusių metų 
(2018 m.) indeksuota 1,289 karto
 

Darbuotojų skaičius/ etatų skaičius Praėjusio ketvirčio
(2019 m.
III ketv.) darbuotojui / etatui
Direktorius 1 1435/1850 1 1581/1581
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2/1,5 1109/1429 2/1,5 1451/1572
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2/1,28 1210/1559 2/1,36 1580/1573
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 20/10,87 1054/1358  19/11,45 1384/1387
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 11 990/1276 9/4,78 1283/1298
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 4/1,35 929/1198 5/1,54 1224/1229
Pagalbos mokiniu specialistai (pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec.pedagogas, soc.pedagogas) 3/2,5 937/1102 3/2,5 1047/1076
Pagalbos mokiniu specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas) 2/1,5 736/910 3/2,5 863/924
Ūkio dalies vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Kompiuterių sistemų inžinierius 2/1

neskelbiama

2/1 neskelbiama
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, stalius, santechnikas, rūbininkas, budėtojas) 11/11 400/400 11/11 555/555

* Tarp šias pareigas einančiu darbuotojų yra dirbančiu nepilnu darbo krūviu.

 

ES projektas

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos