EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2019-03-25

Informacija apie Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius

Praėjusių metų 
(2018 m.)
 

Darbuotojų skaičius/ etatų skaičius Praėjusio ketvirčio
(2018 m.
IV ketv.) darbuotojui / etatui
Direktorius 1 1163 1 1435/1435
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2/1,5 786 2/1,5 833/1109
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 672 2/1,29 776/1210
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 17 633  20/10,87 576/1054
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 11 579 9/4,98 552/990
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 371 4/1.35 314/929
Pagalbos mokiniu specialistai (pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec.pedagogas, soc.pedagogas) 3/2,5 579 3/2,5 564/663
Pagalbos mokiniu specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas) 2/1,5 633 2/1,5 571/706
Ūkio dalies vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Kompiuterių sistemų inžinierius 2/1 432 2/1 neskelbiama
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, stalius, santechnikas, rūbininkas, budėtojas) 11/11 380 11/11 400/400

* Tarp šias pareigas einančiu darbuotojų yra dirbančiu nepilnu darbo krūviu.

 

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos