EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2018-09-05
Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius

Praėjusio ketvirčio 
(2018 m. 
I ketv.)
 

Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius Praėjusio ketvirčio
(2018 m.
II ketv.)
Direktorius 1 1132,74 1 1180,58
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2/1,5 812,45 2/1,5 812,45
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 672,43 2 672,43
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 17 633,22  17 633,22
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 11 579,33 11 579,33
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 371,81 2 371,29
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas - - - -
Pagalbos mokiniu specialistai (logopedas, psichologas, spec.pedagogas, soc.pedagogas) 3 578,81 3 578,81
Bibliotekos vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Skaityklos vedėjas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Mokytojo padėjėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros specialistas 1/2 neskelbiama 1/2 neskelbiama
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, rūbininkas, budėtojas) 11/10,75 390,91 11/10,57 390,91

Per 2018 II ketvirtį darbuotojams  priemokų išmokėta nebuvo

 

Pasirinkite...

Gimnazijos gyvenimas

Vykdomi projektai

Naujienų užsakymas

Tinklalapio lankomumas

Unikalūs lankytojai:
Šiandiena:2
Vakar:34
Šį mėnesį:617
Praėjusį mėnesį:1344
Šiais metais:12946
Šiandiena psl. peržiūrų.:2744
Šį mėnesį psl. peržiūrų:18232

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos