EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2018-04-26
Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius

Praėjusio ketvirčio 
(2017 m. 
IV ketv.)
 

Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius Praėjusio ketvirčio
(2018 m.
I ketv.)
Direktorius 1 1132.74 1 1180.58
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2/1,5 800.18 2/1,5 812,45
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 672,43 2 672,43
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 17 623,67  17 633,22
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 11 565,99 11 579.33
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 346,55 2 371,29
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas - - - -
Pagalbos mokiniu specialistai (logopedas, psichologas, spec.pedagogas, soc.pedagogas) 3 596,00 3 578.81
Bibliotekos vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Skaityklos vedėjas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Mokytojo padėjėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros specialistas 1/2 neskelbiama 1/2 neskelbiama
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, rūbininkas, budėtojas) 11/10,75 390,91 11/10,57 390,91

Per 2018 I ketvirtį darbuotojams  priemokų išmokėta nebuvo

 

Pasirinkite...

Gimnazijos gyvenimas

Darbuotojų poreikis

Vykdomi projektai

Naujienų užsakymas

Tinklalapio lankomumas

Unikalūs lankytojai:
Šiandiena:14
Vakar:17
Šį mėnesį:372
Praėjusį mėnesį:1201
Šiais metais:7786
Šiandiena psl. peržiūrų.:5312
Šį mėnesį psl. peržiūrų:15531

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos