EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2017-10-25
Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius

Praėjusio ketvirčio 
(2017 m. 
II ketv.)
 

Darbuotojų skaičius Praėjusio ketvirčio
(2017 m.
III ketv.)
Direktorius 1 - 1 1132,74
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1099,35 2/1,5 800,18
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 664,54 2 672,43
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 17 685,32  17 623,67
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 11 652,12 11 565,99
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 1 401,21 2 346,55
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas - - - -
Pagalbos mokiniu specialistai (logopedas, psichologas, spec.pedagogas, soc.pedagogas) 3 648,20 3 596,00
Bibliotekos vedėjas 1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Skaityklos vedėjas 1 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Mokytojo padėjėjas 1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros specialistas 1 neskelbiama 1/2 neskelbiama
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, rūbininkas, budėtojas) 11 380,00 11/11 380,00

Per 2017 III ketvirtį pedagoginiams darbuotojams išmokėta priemokų 2960.00 Eurai

 

Pasirinkite...

Gimnazijos gyvenimas

Vykdomi projektai

Naujienų užsakymas

Tinklalapio lankomumas

Unikalūs lankytojai:
Šiandiena:1
Vakar:28
Šį mėnesį:767
Praėjusį mėnesį:1100
Šiais metais:3111
Šiandiena psl. peržiūrų.:13890
Šį mėnesį psl. peržiūrų:26612

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos