EN / LT

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas

Informacija atnaujinta: 2020-02-03

2018-10-15-rekomend-knygos

Sąrašas knygų, skirtas 2 - 8 klasių mokiniams užklasiniam skaitymui.

Bet tai nereiškia, jog perskaitęs savo klasei rekomenduojamas knygas negali skaityti ir vyresniųjų klasių arba prisiminti jau perskaitytas žemesnėse klasėse, tuo labiau, kad kai kurie kūriniai iš tos pačios knygos (ar jų dalys) naudojami net kelerius metus įvairiose klasėse..

Sąrašai sudaryti remiantis vadovėliais, žurnaliuku apie vaikų knygas „Rubinaitis" ir Švietimo plėtotės centro rekomenduojamų skaityti mokiniams knygų sąrašu.

Sąrašai bus atnaujinami ir keičiami.

Nebūtina perskaityti šimtą knygų, galite pasirinkti tas, kurios patinka arba turite, radote bibliotekoje ar pas draugą.

Smagių skaitymų, gerų įspūdžių, malonaus bendravimo su knyga.

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas

2 klasei

1. Andersen Hans Christian. Mergaitė su degtukais.

2. Avyžius Jonas. Didžiojo užutekio gyventojai.

3. Aukso paukštis. Lietuvių pasaka.

4. Cvirka Petras. Nenuorama jautis.

5. Cvirka Petras. Nemuno šalies pasakos.

6. Batuotas katinas. Pagal Šarlį Pero.

7. Broliai Grimai. Lapė ir katinas.

8. Broliai Grimai. Saldi košė.

9. Binkis Kazys . Kiškių sukilimas.

10. Binkis Kazys. Dirbk ir baiki.

11. Budrys Rimantas. Lapė ir vaikai.

12. Budrys Rimantas. Vabzdžių puota.

13. Buivydaitė Bronė. Auksinis batelis.

14. Buivydaitė Bronė. Grybautojas.

15. Cvirka Petras. Nenuorama jautis.

16. Cvirka Petras. Gaidys giedorius.

17. Čipolino nuotykiai. Pagal Džanį Rodarį.

18. Degutytė Janina. Linksma dainelė.

19. Deneborgas Henrikas Marija. Asiliukė Grizela.

20. Degutytė Janina. Pelėdžiuko sapnas.

21. Degutytė Janina. Baltas gulbių sostas.

22. Degutytė Janina. Saulėtos dainelės.

23. Eglė Žalčių karalienė. Lietuvių liaudies pasaka.

24. Erlickas Juozas. Kad būtų linksma.

25. Gaižauskaitė Zita. Kas pravirkdė raideles.

26. Gaižauskaitė Zita. Kas miške gyvena.

27. Gaižauskaitė Zita. Kaip bebriukai namą statė.

28. Geda Sigitas. Pražydęs arkliukas.

29. Geda Sigitas. Praniukas pramaniūgas.

30. Gutauskas Leonardas. Kam katinui ūsai?

31. Gutauskas Leonardas. Auksinė šiaudų šviesa.

32. Jeršov Piotr. Arkliukas kupriukas.

33. Kipling Rudyard. Kaip drugelis treptelėjo koja.

34. Kukulas Valdemaras. Man reikia šunelio.

35. Kukulas Valdemaras. Vėjo birbynė.

36. Kubilinskas Kostas. Buvo buvo kaip nebuvo..

37. Lietuvių pasakos.

38. Lindgren Astrida. Pepė ilgakojinė.

39. Lindgren Astrid. Mes Varnų saloje.

40. Lindgren Astrid. Emilis iš Lionebergos.

41. Lietuvių padavimai ir legendos.

42. Linksmosios Europos tautų pasakos.

43. Mačiukevičius Jonas. Ančiukas Krypčiukas.

44. Marcinkevičius Justinas. Greitoji pagalba.

45. Marcinkevičius Justinas. Grybų karas.

46. Marcinkevičius Justinas. Voro vestuvės.

47. Mašiotas Pranas. Pempių namai. Žąsinas ir degloji. Šaltinis.

48. Mašiotas Pranas. Kaziukas sodžiuje.

49. Mašiotas Pranas. Senio pasakos.

50. Matutis Anzelmas. Dvylikos svečių lauktuvės.

51. Matutis Anzelmas. Žilo šilo darbininkai.

52. Matutis Anzelmas. Girios televizorius.

53. Mcbratney Sam. Ar žinai, kaip aš tave myliu?

54. Mieželaitis Eduardas. Zuikis Puikis.

55. Miliūnas Viktoras. Evalduko metai.

56. Misevičius Vytautas. Danuko Dunduliuoko nuotykiai.

57. Mįslės.

58. Mrazkova Deizė. Neverk, musmiryte.

59. Navakauskas Česlovas. Vitaminų maištas.

60. Palčinskaitė Violeta. Sapnų taškuota sraigė.

61. Paltanavičius Salemonas. Ir aš turiu saulutę.

62. Paltanavičius Salemonas. Paukščių laikrodis.

63. Paltanavičius Salemonas. Kas girelėj ošia?

64. Pasakos apie gėles.

65. Pasakos be galo.

66. Pelenė.

67. Petkevičius Vytautas. Kodėlčius.

68. Pero Šarlis. Raudonkepuraitė.

69. Pocius Algirdas. Prie piliakalnio, kur vaidenasi

70. Poškus Sigitas. Nebaigta pasaka

71. Preussler Otfried. Vaiduokliukas.

72. Puiki knyga lietingai dienai.

73. Pupa. Lietuvių pasaka.

74. Račickas Vytautas. Mikė ir Juozapėlis.

75. Milnas Alenas Aleksanderis. Mikės Pūkuotuko pasaulis.

76. Sadauskas Romas. Nuo pilies ant pilies.

77. Sadauskas Romas. Kaip būti geram.

78. Senutė ir katinukas. Lietuvių pasaka.

79. Sigutė. Lietuvių pasaka

80. Snieguolė ir septyni nykštukai.

81. Skubaitė Ramutė. Mėnesiena neskani.

82. Skubaitė Ramutė. Laiškas sekmadieniui.

83. Sutejev Vladimir. Stebuklinga lazdelė.

84. Trumpos linksmos lietuvių pasakos.

85. Vaikų enciklopedija.

86. Vainilaitis Martynas. Bruknelė.

87. Vainilaitis Martynas. Ežio namas.

88. Vainilaitis Martynas. Gegutės šaltinis.

89. Vainilaitis Martynas. Žydras povas povinėja.

90. Vytė Nemunėlis. Meškiukas Rudnosiukas.

91. Zaltenas Feliksas. Bembis. Bembio vaikai.

92. Zobarskas Stepas. Ilgaragis.

93. Žilinskaitė Vytautė. Jūrų kriauklė.

94. Žilinskaitė Vytautė. Tik niekam nesakyk.

95. Žilinskaitė Vytautė. Ledinė fėja.

96. Žilinskaitė Vytautė. Mikė milžinas.

3 klasei

1. Ach Sigutė. Šuo Ambrozijos, katinėlis Purkius ir Angelo kelionė namo.

2. Andersen Hans Christian. Coliukė.

3. Avyžius Jonas. Aštuonetas iš Trepsės namų.

4. Baum Frank Limen. Nuostabusis Ozo šalies burtininkas

5. Binkis Kazys. Kiškių sukilimas.

6. Blyton Enid. Stebuklingas tolumų medis.

7. Bonsels Waldemar. Bitė Maja ir jos nuotykiai.

8. Collodi C. Pinokio nuotykiai.

9. Čapek Karel. Plėšiko pasaka.

10. Čeredėjevaitė Aurelija. Tinginė ragana.

11. Čiukovskij Kornelij. Daktaras Aiskauda.

12. Dautartas V. Karalaitė gyvena.

13. Degutytė Janina. Nepalik manęs.

14. Degutytė Janina. Baltas gulbių sostas.

15. Ekker Ernst A. Skrajojanti vyšnių pardavėja.

16. Enciklopedija apie gyvūnus.

17. Geda Sigitas. Praniukas pramaniūgas.

18. Geda Sigitas. Valkataujantis katinas.

19. Gerai bet nelabai (Lietuvių liaudies pasakos).

20. Gripė Marija. Hugas ir Jozefina.

21. Gruelle Johnny. Skudurinės Onutės pasakėlės.

22. Gutauskas Leonardas. Paskutinė Čepkelių ragana.

23. Hohlbein Wolfgang. Velniūkštis.

24. Ivanauskaitė, Jurga. Stebuklinga spanguolė.

25. Janson T. Burtininko skrybėlė.

26. Karosaitė Alma. Asilėlis.

27. Karosaitė Alma. Mikė, Milda ir Matilda.

28. Kasparavičius Kęstutis. Kvailos istorijos.

29. Kasparavičius Kęstutis. Dingęs paveikslas.

30. Kästner Erich. Emilis ir sekliai.

31. Každailis A. Žvyniuko laiškai iš Karibų jūros.

32. Kipling Rudyard. Kaip drugelis treptelėjo koja.

33. Collodi Carlo. Pinokio nuotykiai.

34. Korschunow Irina. Vavušeliai žaliais plaukais.

35. Kubilinskas Kostas. Buvo buvo kaip nebuvo.

36. Landsbergis Vytautas V. Pelytė Zita.

37. Landsbergis Vytautas V. Kiaušinių pasakos.

38. Lindgren Astrid. Papieviai.

39. Lindgren Astrid. Nykštukas Nilsas Karlsonas.

40. Lindgren Astrida. Lota iš Pramuštgalvių gatvės.

41. Mackevičius-Nord Jonas. Peliukės Micės laiškai.

42. Marcinkevičius Justinas. Laukinė kriaušė.

43. Mašiotas Pranas. Kad greičiau augčiau.

44. Matutis Anzelmas. Dvylikos svečių lauktuvės.

45. Miliūnas Viktoras. Evalduko metai.

46. Milne Alan Alexander. Pūkuotuko pasaulis.

47. Močiutės pasakos.

48. Nanetti A. Mano senelis buvo vyšnia.

49. Navakauskas Česlovas. Linksmažodžiai išdykauja.

50. Nosov Nikolaj. Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai.

51. Palčinskaitė Violeta. Namai namučiai

52. Palčinskaitė Violeta. Sapnų taškuota sraigė.

53. Palčinskaitė Violeta. Kristiano Anderseno rožė.

54. Palčinskaitė Violeta. Skersgatvio palangės.

55. Petkevičius Vytautas. Gilės nuotykiai Ydų šalyje.

56. Pietaris Vincas. Lapės gyvenimas ir mirtis.

57. Pocius A. Laiškas ant šalpusnio lapo.

58. Pocius A. Striukis keliauninkas.

59. Preussler Otfried. Raganiukė.

60. Preussler Otfried. Ponas Klingzoras truputį mokėjo burti.

61. Raud. E. Pabaldukai.

62. Rodari Giani. Pasakos telefonu.

63. Saja Kazys. Pasaka apie du karalius.

64. Sekora Ondřej. Skruzdėliukas Ferda.

65. Sekora Ondřej. Skruzdėliukai nepasiduoda.

66. Skučaitė R. Laiškas sekmadieniui.

67. Degutytė Janina. Pelėdžiuko sapnas.

68. Skučaitė Ramutė. Laiškas sekmadieniui.

69. Smulkioji tautosaka.

70. Spurgaitė Elena. Kiaunės dvaro nebėra

71. Tamulaitis Vytautas. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

72. Tamulaitis Vytautas. Svirplio Muzikanto kelionės.

73. Tevers Pamela. Merė Popins.

74. Tolstoj Aleksej. Auksinis raktelis, arba Buratino nuotykiai.

75. Uspenskij Eduard. Krokodilas Gena ir jo draugai.

76. Vainilaitis Martynas. Žydras povas povinėja.

77. Vaičiulaitis A. Pasakos.

78. Vaikų enciklopedija.

79. Vilimaitė Bitė. Rojaus obuoliukai.

80. Vytė Nemunėlis. Tėvų nameliai brangūs.

81. Welsh Renata. Vampyriukas neturi likti vienas.

82. Wölfel Ursula. Raudonbatis ir Šimtažingsnis.

83. Zobarskas Stepas. Brolių ieškotoja.

84. Zobarskas Stepas. Per šaltį ir vėją.

85. Žilinskaitė Vytautė. Kelionė į Tandandriką.

4 klasei

1. Barrie James. Piteris Penas ir Vendė.

2. Besson Luc. Artūras ir minimumai.

3. Boruta Kazys. Dangus griūva.

4. Cvirka Petras. Vaikų karas.

5. Dautartas Vladas. Auksinio lyno vaišės.

6. Dautartas Vladas.Pasaka nepasaka apie lydekutį Kikutį.

7. Degutytė Janina. Baltas gulbių sostas.

8. Denneborg Heinrich Maria. Katinas Kasperas.

9. DiCamillo Kate. Jei ne Vinis Diksis.

10. Dodž Merė Meips. Sidabrinės pačiūžos.

11. Dovydėnas Liudas. Gyveno kartą karalius.

12. Edwards Dorothy. Mano išdykėlė sesytė.

13. Enciklopedija vaikams apie Lietuvą.

14. Ende Michael. Džimas Saga ir mašinistas Lukas.

15. Geisler Dagmar. Slapti Vandos užrašai.

16. Grahame Kenneth. Vėjas Gluosniuose.

17. Gripė Marija. Elvis Karlsonas.

18. Gudonytė Kristina. Gėlių dvaras.

19. Hartling Peter. Benas myli Aną.

20. Isokas Gediminas. Kur lizdelį sukti.

21. Ivanauskaitė Jurga. Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo.

22. Jankus Jurgis. Auksinis vabaliukas.

23. Kepenienė Nijolė. Džiovintas debesėlis.

24. Kestneris Erichas. Gegužės 35 -oji.

25. Krėvė Vincas. Aitvaras.

26. Krėvė Vincas. Bobulės vargai.

27. Landsbergis, Vytautas V. Arklio Dominyko meilė.

28. Liegutė Emilija. Dramblienė.

29. Lietuvių patarlės ir priežodžiai.

30. Lietuvių liaudies pasakos.

31. Lindgren Astrid. Didysis seklys Bliumkvistas.

32. Lindgren Astrid. Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo.

33. Lindgren Astrid. Padaužų kaimo vaikai.

34. Lindgren Astrid. Pepė Ilgakojinė.

35. Lofting Hugh. Daktaras Dolitlis.

36. Mackevičius-Nord Jonas. Aukso mieste.

37. Marčėnas Aidas. Žmogaus žvaigždė.

38. Mašiotas Pranas. Pajūriais pamariais.

39. Matutis Anzelmas. Margaspalvė genio kalvė.

40. Nanetti Angela. Mano senelis buvo vyšnia.

41. Nėris Salomėja. Kur ta ugnelė.

42. Norton Mary. Skoliniautojai.

43. Pogorelskij Anatolij. Juodoji višta, arba Požemio gyventojai.

44. Preussler Otfried. Plėšikas Hocenplocas.

45. Račickas Vytautas. Šlepetė.

46. Raud Eno. Pabaldukai.

47. Rodari Gianni. Čipolino nuotykiai.

48. Rodari Gianni. Žydrosios strėlės kelionė.

49. Roholtė Dortė. Vasara vaiduoklių viešbutyje.

50. Saja Kazys. Ei, slėpkitės!

51. Schmidt Annie M. Viplala.

52. Sigutė (lietuvių liaudies pasakos).

53. Skučaitė Ramutė. Laiškas sekmadieniui.

54. Tamulaitis Vytautas. Svirplio muzikanto kelionės.

55. Tamulaitis Vytautas. Vieną kartą.

56. Vainilaitis Martynas. Spalvoti nykštukai.

57. Vainilaitis Martynas. Bruknelė

58. Vestli Anė Ketrina. Tėtis, mama, aštuoni vaikai ir sunkvežimis.

59. Vilimaitė Bitė. Čiuožyklos muzika.

60. White E.B. Šarlotės voratinklis.

61. Zomer-Bodenburg Angela. Vampyriukas.

62. Žilinskaitė Vytautė. Gaidžio kalnas.

5 klasei

1. Amicis De Edmondo. Širdis.

2. Andersen Hans Christian. Laukinės gulbės.

3. Auksinis kalnas. Rusų liaudies pasakos.

4. Bernet Frensis. Mažasis Lordas Fontlerojus.

5. Baranauskas A. Anykščių šilelis.

6. Biliūnas J. Kliudžiau.

7. Boruta Kazys. Dangus griūva.

8. Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos.

9. Budrys R. Kiekvienas turi savo taką.

10. Cvirka Petras. Cukriniai avinėliai.

11. Cvirka P. Nemuno šalies pasakos.

12. Jong De Meindert. Gandralizdis ant stogo.

13. Dahl Roald. Raganos.

14. Degutytė Janina. Šaltinėlis.

15. Degutytė Janina. Pelėdžiuko sapnas.

16. Degutytė Janina. Motulės delnuos.

17. Degutytė J. Baltas gulbių sostas.

18. Donnely Elfie. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai.

19. Erlickas J. Bilietas iš dangaus.

20. Gaarder Jostein. Ei! Ar čia yra kas nors?

21. Gamtos garsų pamėgdžiojimai.

22. Gyvasis vanduo.

23. Geda Sigitas. Baltoji varnelė.

24. Goudge E. Baltasis arkliukas.

25. Gutauskas L. Paukščių takas.

26. Haksas P. Oro duobė. Nelaisvėje.

27. Hofmann Ernst Theodor Amadeus. Spragtukas ir pelių karalius.

28. Jankus Jurgis. Po raganos kirviu.

29. Jankutė Nijolė. Šamo ežero sekliai.

30. Janson Tuve. Kometa artėja!

31. Jong De, Meindert. Gandralizdis ant stogo.

32. Juokų pasakos.

33. Karosaitė Alma. Konsultuoja Balys Gražbylys.

34. Kästner Erich. Dvynukės.

35. Kipling Rudyard. Džiunglės.

36. Krėvė V. Antanuko rytas.

37. Korczak Janusz. Karalius Motiejukas Pirmasis.

38. Kudaba Č. Nemune, Nemunėli.

39. Kukulas V. Vėjo birbynė.

40. Landsbergis Vytautas V. Obuolių pasakos.

41. Lewis C.S. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta.

42. Lietuviškos pasakos:Gulbė karaliaus pati.Sigutė.Ežys ir ponas

43. Lietuvių sakmės: Kaip karvelis mokėsi sukti lizdą. Kodėl

44. gegutė vaikų neperi.

45. Lietuvos draustiniai.

46. Lietuvių liaudies dainos.

47. Lindgren Astrid. Mes Varnų saloje.

48. Lindgren Astrid. Emilis iš Lionebergos.

49. Lindgren Astrid. Mijo, mano Mijo.

50. Lindgren Astrid. Rasmusas klajūnas.

51. Lingren A. Meilės aukų gelbėtojai.

52. Loon Paul van. Siaubų autobusas.

53. Macourek Miloš. Du šimtai senelių.

54. Marshall Alan. Aš moku šokinėti per balas.

55. Mieželaitis Eduardas. Miško pasaka.

56. Moon P. Neskaityk šios knygos!

57. Mourlevat Jean-Claude. Upė, tekanti atgal.

58. Nemcova Božena. Didžioji pasakų knyga.

59. Nöstlinger Christine. Pirmadienį viskas kitaip.

60. Pasakos be galo.

61. Palčinskaitė Violeta. Senamiesčio lėlės.

62. Palčinskaitė V. Skersgatvio palangės.

63. Paltanavičius Selemonas. Mano raudonoji knyga.

64. Pietaris V. Lapės gyvenimas ir mirtis.

65. Petkevičius Vytautas. Sieksnis Sprindžio vaikas.

66. Porter E.H. Poliana.

67. Puišytė Aldona. Tėvelio sodai.

68. Rašickas Vytautas. Jos vardas Nipė.

69. Račickas Vyt. Zuika padūkėlis.

70. Račickas Vyt. Zuika dar gyvas.

71. Račickas Vyt. Nauji Zuikos nuotykiai.

72. Rašickas Vyt. Tikrasis džiaugsmas.

73. Remeika J. Kai dar amžina ugnis ruseno.

74. Rodari Gianni. Dželsominas Melagių šalyje.

75. Rowling Joanne Kathleen. Haris Poteris ir Išminties akmuo.

76. Rowling J. K. Haris Poteris ir paslapčių kambarys.

77. Sachar L. Berniukas mergaičių tualete.

78. Saja Kazys. Klumpės.

79. Salten Feliks. Bembis. Bembio vaikai.

80. Sent-Egziuperi de Antuanas. Mažasis princas.

81. Sigutė. Lietuvių liaudies pasakos.

82. Skomantas. Belaisvis.

83. Sluckis M. Milžinai nenorėjo karaliais būti..

84. Spyri Johana. Heida.

85. Sužeistas vėjas (Lietuvių liaudies mitologinės sakmės).

Šatrijos Ragana. Vyšnios.

86. Šimkūnaitė E. Girios medeliai, žali žaliuonėliai.

87. Tolkinas Džonas Ronaldas Ruelas. Hobitas.

88. Travers Pamela. Merė Popins.

89. Twain Mark. Princas ir elgeta.

90. Tvenas M. Heklberio Fino nuotykiai.

91. Vainilaitis Martynas. Kaulo bobos apžavai.

92. Vainilaitis Martynas. Bruknelė.

93. Vainilaitis M. Karaliaus žentas. Sidabrinė kultuvėlė.

94. Vaižgantas. Aleksiukas gydo motutę.

95. Wells Herbert. Širmieji žmonės Mėnulyje.

96. Wilson Jasqueline. Mes – dvynės.

97. Zaltenas F. Bembis. Bembio vaikai.

98. Žilinskaitė Vytautė. Robotas ir peteliškė.

99. Mitologija.

6 klasei

1. Allende I. Žvėrių miestas.

2. Allende I. Auksinio drakono karalystė.

3. Allende I. Pigmėjų giria.

4. Babbitt Natalie. Amžinieji Takiai.

5. Biliūnas Jonas. Joniukas.

6. Bødker Cecil. Silas ir juodoji kumelė.

7. Boruta Kazys. Jurgio Paketurio klajonės.

8. Burnot Francis Hodgson. Mažoji princesė.

9. Boussenard Louis-Henri. Kapitonas pramuštgalvis.

10. Bernet F. H. Paslaptingas sodas.

11. Carroll Lewis. Alisa stebuklų ir Veidrodžio karalystėje.

12. Cvirka Petras. Nemuno šalies pasakos.

13. Černiauskas R. Jūra yra sūri.

14. D'Aulnoy Marie. Fėjų pasakos.

15. Dautartas Vladas. Sapnuoju karalystę.

16. Defoe Daniel. Robinzonas Kruzas.

17. Degutytė Janina Į saulėtekį ir dainą.

18. Dhotel A. Kraštas, kurio niekada neprieisi.

19. Donelaitis. Metai.

20. Dovydėnas Liudas. Jaujos pasakos.

21. Eglė žalčių karalienė. Lietuvių liaudies pasaka

22. Enciklopedijos vaikams

23. Ende Michael. Begalinė istorija.

24. Ežeras ant delno.

25. Funke Cornelia. Vagių karalius.

26. Goscinny ir Sempe. Mažojo Nikola Pertraukos.

27. Gedimino laiškai.

28. Haggard Henry Rider. Karaliaus Saliamono kasyklos.

29. Hagerup Klaus. Morkus ir Diana.

30. Haufas V. Pasakos.

31. Homeras. Odisėja.

32. Horowitz, Anthony. Velnias ir jo berniukas.

33. Japonų pasakos.

34. Kaaberbol Lene. Dina, Gėdytojos duktė.

35. Kasparavičius K. Kvailos istorijos.

36. Callaghan Morley. Luko Boldvino priesaika.

37. Kostneris E. Kenigsbruko gatvė ir aš.

38. Kästner Erich. Skrajojanti klasė.

39. Keun Irmgard. Mergaitė su kuria draudžiama draugauti.

40. Knight Eric. Lesė grįžta.

41. Kruss James. Mano prosenelis, herojai ir aš.

42. Kruss James. Timas Taleris, arba parduotas juokas.

43. Kukulas Valdemaras. Vėjo birbynė.

44. Kuperis Fenimoras. Paskutinis mohikanas.

45. Lagerliof Selma. Stebuklingosios Nilso kelionės.

46. Lapė ir liūtas. Afrikos pasakos.

47. Laumių dovanos. Sud. Vėlius

48. Lindgren Astrid. Broliai liūtaširdžiai.

49. Lindgren Astrid. Mes Varnų saloje.

50. Lindgren Astrid. Mūsų visų Madikė.

51. Lindgren Astrid. Ronja plėšiko duktė.

52. Longfelou H. V. Hiavatos giesmė.

53. Maironis. Pavasario balsai.

54. May Karl. Vinetu.

55. Malerba L. Gvera T. Tūkstantųjų metų istorijos.

56. Mark Jan. Griaustinis ir „Žaibai".

57. Marshall Alan. Papasakok apie kalakutą, Džo.

58. Milašius O. Lietuviškos pasakos.

59. Mitologija.

60. Mįslės.

61. Montgomery Lucy Maud. Anė iš Žaliastogių.

62. MourlevatJ. C. Upė, tekanti atgal.

63. Murakami H. Žmogaus Avies Kalėdos.

64. Nėris S. Eglė žalčių karalienė

65. O'dell Scott. Mėlynųjų delfinų sala.

66. Pyle Howard. Robino Hudo nuotykiai.

67. Paterson Katherine. Smarkuolė Gilė Hopkins.

68. Paterson Katherine. Tiltas į Terabitiją.

69. Pelinas E. Janas Babijanas.

70. Petkevičius Vytautas. Didysis medžiotojas Mikas Pupkus.

71. Porter Eleanor. Poliana

72. Račickas Vytautas. Zuika padūkėlis.

73. Račickas Vytautas. Mano vaikystės ledai.

74. Raguotienė G. Šimtas knygos mįslių.

75. Reuters Bjarne. Busterio pasaulis.

76. Sachar Louis. Berniukas be veido.

77. Sachar Louis. Berniukas mergaičių tualete.

78. Saja Kazys. Būrimas obuolio sėklom.

79. Saja Kazys. Gvidono Apsiaustas.

80. Saroyn W. "Tėti, tu keistuolis". „Mama, aš tave myliu".

81. Skomantas. Teutonų belaisvis.

82. Skučaitė Ramutė. Takelis iš naujo.

83. Stark U. Sikstenas

84. Sužeistas vėjas (Lietuvių liaudies mitologinės sakmės).

85. Šachrazados pasakos.

86. Tarasenka Petras. Pabėgimas.

87. Trojepolskij Gavriil. Baltasis Bimas Juodoji ausis.

88. Twain Mark. Tomo Sojerio nuotykiai.

89. Ulrich H. Nevalia bučiuoti raganų.

90. Užburta karalystė. Lietuvių liaudies pasakos.

91. Vaildas O. Laimingasis princas ir kitos pasakos.

92. Vandenų šalis. Estų pasakos.

93. Vaitkevičiūtė Daiva. Marius Pietaris ir burtų knyga.

94. Varmer Hjørdis, Brøgger, Lilian. Vargšas berniukas iš Odensės.

95. Verne Jules. Dvidešimt tūkstančių mylių po vandeniu.

96. Wilson J. Paslaptys.

97. Welss Herbert. Nematomas žmogus.

98. Zobarskas Stepas. Ganyklų vaikai.

99. Žilinskaitė Vytautė. Kelionė į Tandandriką. Tik niekam nesakyk. Gaidžio kalnas

7 klasei

1. A lcott Louisa May. Mažosios moterys.

2. Alksninytė-Garbštienė Ona. Sibire...tremtinių žeme.

3. Almond David. Skeligas.

4. Andersen Hans Christian. Laukinės gulbės.

5. Andersen Hans Christian. Dvylika iš pašto karietos.

6. Andersen Hans Christian. Pasakos ir istorijos.

7. Aputis Juozas. Keleivio novelės.

8. Baltrušaitytė-Masionienė Birutė. Po Žalgirio kautynių.

9. Biografijos: Kudirkos V., Maironio, ar kt. pasirinktinai.

10. Bürger Gottfried August. Barono Miunhauzeno nuotykiai.

11. Bradbury Ray. Pradžios pabaiga.

12. Brisou-Pellen, Evelyne. Vilkų žiema.

13. Burnett Frances Hodgson. Paslaptingas sodas.

14. Dhotel Andre. Kraštas, kurio niekada neprieisi.

15. Doilis Artūras Konanas. Rinktiniai raštai: Mėlynasis karbunkulas.

16. Eilėraščiai: Aisčio J., Bradūno K., Marcinkevičiaus J., Vaičaičio Pr., Vaičiūnaitės J.

17. Erlickas Juozas. Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose.

18. Haufo pasakos.

19. Hoffmann Ernst Theodor Amadeus. Aukso puodas ir kitos istorijos.

20. Hollup Anne Grete. Myli...nemyli?

21. Janson Tuve. Nematomas vaikas.

22. Katneris Henris. Pragaištingas laivas.

23. Kontrimaitė M. Mano vaikystės tėvynė.

24. Kraszewski Józef Ignacy. Kunigas.

25. Landsbergis Vytautas V. Rudnosiuko istorijos.

26. Lindgren Astrid. Ronja plėšiko duktė.

27. Liobytė Aldona. Sunki mama.

28. London Jack. Baltoji iltis.

29. Maironis. Eilėraščiai: Milžinų kapai. Eina garsas. Trakų pilis.

30. Malot Hector. Be šeimos.

31. Mašiotas Pranas. Kai knygas draudė.

32. Matas Carol. Klonuotoji Miranda.

33. Misevičius Vytautas. Karalienės Barboros juokdarys.

34. Montgomery Lucy Maud. Anė iš Evonolio.

35. Morkūnas Gendrutis. Vasara su Katšuniu.

36. Nėris Salomėja. Eilėraščiai.

37. Nöstlinger Caristine. Džasperas, svečias iš Anglijos.

38. Petkevičius Vyt. Molio Motiejus- žmonių karalius.

39. Reid Mayne Thomas. Raitelis be galvos.

40. Saja Kazys. Būrimas obuolio sėklom.

41. Saja Kazys. Už nevarstomų durų.

42. Scott Walter Sir. Aivenhas.

43. Sruoga Balys. Giesmė apie Gediminą.

44. Sruoga Balys. Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus.

45. Stark Ulf. Ištižėliai ir pramuštgalviai.

46. Stephanie. Agurkėliai su šokoladu.

47. Stevenson Robert Louis. Lobių sala.

48. Stoker Bram. Drakula.

49. Šatrijos Ragana. Irkos tragedija.

50. Šmaikščioji rezistentė Aldona Liobytė.

51. Tarasenka Petras. Rambyno burtininkas.

52. Tarasenka Petras. Užburti lobiai.

53. Twain Mark. Heklberio Fino nuotykiai.

54. Vaildas Oskaras. Laimingasis princas.

55. Valančius M. Palangos Juzė.

56. Wells Herbert George. Daktaro Moro sala.

57. Verne Jules. Penkiolikos metų kapitonas.

58. Vilimaitė Bitė. Rojaus obuoliukai.

59. Železnikov Vladimir. Baidyklė.

60. Žilinskaitė Vytautė. Gaidžio kalnas.

61. Žilinskaitė Vytautė. Kelionė į Tandandriką.

62. Žilinskaitė Vytautė. Robotas ir peteliškė.

63. Žilinskaitė Vytautė. Viso pasaulio tetos.

8 klasei

1. Adomaitytė Gintarė. Laumžirgių namai.

2. Aistis Jonas. Daina graudyn ir įstabin.

3. Aitmatovas Čingizas. Ilga kaip šimtmečiai diena.

4. Basanavičius Jonas. Lietuviškos pasakos.

5. Baltakis Algimantas. Poezija (Eilėraštis „Ar daug žmogui reikia")

6. Bičer-Stou Harieta. Dėdės Tomo trobelė.

7. Binkis kazys. Vasaris vėjas.

8. Binkis Kazys. Rinktinė.

9. Boruta Kazys. Baltaragio malūnas.

10. Bradbury Ray. Pienių vynas.

11. Cvirka Petras. Saulėlydis Nykos valsčiuje.

12. Cvirka Petras. Rinktiniai raštai, T. 1 (Kurpės)

13. Dickens Charles. Oliverio Tvisto nuotykiai.

14. Dumas Alexandre. Trys muškietininkai.

15. Erlickas Juozas. Gyvenimas po sniegu.

16. Frank Ana. Dienoraštis.

17. Friesen Gayle. Džeinės dukra.

18. Gripe Maria. Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija.

19. Gripe Maria. Varpų metas.

20. Hagerup Hilde. Pienės daina.

21. Homeras. Iliada. Odisėja.

22. Janson Tuve. Tėtis ir jūra.

23. Kalevala. Sud. Lenrotas Elijas.

24. Kästner Erich. Kenigsburgo gatvė ir aš.

25. Kaupas Julius. Daktaras Kripštukas pragare.

26. Krėvė Vincas. Bobulės vargai.

27. Krėvė Vincas. Šiaudinėj pastogėj .(Apsakymas „ Skerdžius")

28. Krylovas Ivanas. Pasakėčios.

29. Lagerlöf Selma. Portugalijos karalius.

30. Lietuvių liaudies dainos.

31. Liobytė Aldona. Kuršiukas.

32. Longfelou H. V. Hiavatos giesmė.

33. Lowry Lois. Siuntėjas

34. Mačernis. Vėl žemės ilgesys.

35. Maironis. Lyrika.

36. Marcinkevičius Justinas. Eilėraščiai. Mažosios poemos.

37. Martinaitis Marcelijus. Vainikas. Kukučio baladės.

38. Mahabharata, arba Sakmė apie didįjį Bharatos ainių mūšį.

39. Mickevičius Adomas. Gražina.

40. Miškinis Antanas. Po saulės klevais.

41. Mykolaitis- Putinas V. Mano mėnesiai.

42. Niziurski Edmund. Penki melionai į rankas.

43. Njalio saga.

44. Nöstlinger Cristine. Gretutė Zakmajer.

45. Peterson Katherine. Kaip ir žvaigždės.

46. Preussler Otfried. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.

47. Račickas, Vytautas. Mano vaikystės ledai.

48. Radauskas Henrikas. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu.

49. Reid Thomas Mayne. Kvarteronė.

50. Rolando giesmė.

51. Sachar Louis. Duobės.

52. Sand Žorž. Mažoji Fadetė.

53. Saroyan William. Tėti, tu keistuolis; Mama, aš tave myliu.

54. Servantesas Migelis. Don Kichotas.

55. Stark Ulf. Tegu baltieji lokiai šoka.

56. Stanevičius Simonas. Pasakėčios.(Aitvarai. Arklys ir meška.)

57. Swindells Robert. Bjaurius.

58. Šaltenis Saulius. Riešutų duona.

59. Shakespeare William. Romeo ir Džuljeta.

60. Širvys Paulius.Suraski tą žvaigždelę.

61. Thydell Johanna. Žvaigždėtos lubos.

62. Townsend Sue. Slaptas Adriano Moulo dienoraštis. Adriano Moulo brendimo kančios.

63. Vaičaitis Pranas. Kas našlaičius priglaus.

64. Vaižgantas J. Pragiedruliai.

65. Waugh Sylvia. Žmogonai.

66. Welsch Renate. Drakono sparnai.

67. Woodbury Mary. Bredo visata.

68. Zimmermann Hans–Günter. Matematika ir meilės kančios.

69. Žilinskaitė Vytautė. Kintas.

 

Pasirinkite...

Gimnazijos gyvenimas

Vykdomi projektai, programos

Naujienų užsakymas

Tinklalapio lankomumas

Unikalūs lankytojai:
Šiandiena:0
Vakar:46
Šį mėnesį:46
Praėjusį mėnesį:2899
Šiais metais:24571
Šiandiena psl. peržiūrų.:158
Šį mėnesį psl. peržiūrų:884

ES projektai

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos