EN / LT

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2021-04-22

Informacija apie Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

 

 

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius

Praėjusių metų 
(2020 m.) darbuotojui /etatui
 

Darbuotojų skaičius/ etatų skaičius Praėjusio ketvirčio
(2021 m.
I ketv.) darbuotojui / etatui
Direktorius 1 neskelbiama 1

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3/2,5 1287/1545 3/2,5 1451/1572
Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2/1,37 1218/1778 2/1,37 1225/1788
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 21/12,78 940/1546  21/12,78 946/1555
Vyr mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 8/4.52 810/1435 8/4,52 815/1443
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 4/1,54 519/1348 4/1.54 522/1355
Meninio ugdymo mokytojas 1/0.5

neskelbiama

1/0.5

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 7/6.4

1297/1419

7/6.4

1297/1419

Pagalbos mokiniu specialistai (pedagoginiai darbuotojai: psichologas, spec.pedagogas, pedagogas) 3/3 1109/1109 3/3 1116/116

Pagalbos mokiniui specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas)

5/3 591/984 5/3 594/990
Ūkio dalies vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
Kompiuterių sistemų inžinierius 2/1

neskelbiama

2/1 neskelbiama
Vaikų priežiūros darbuotojas 4/4

728/728

4/4 732/732
Virėjas 2/2

734/734

2/2 738/738
Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, stalius, santechnikas, rūbininkas, budėtojas, laborantas) 11/12 607/607 11/12 642/642

* Tarp šias pareigas einančiu darbuotojų yra dirbančiu nepilnu darbo krūviu.

 

Pasirinkite...

Gimnazijos gyvenimas

Vykdomi projektai, programos

Naujienų užsakymas

Tinklalapio lankomumas

Unikalūs lankytojai:
Šiandiena:0
Vakar:46
Šį mėnesį:46
Praėjusį mėnesį:2899
Šiais metais:24571
Šiandiena psl. peržiūrų.:144
Šį mėnesį psl. peržiūrų:875

ES projektai

Pamokų laikas

I pamoka   8:00 -   8:45
II pamoka   8:55 -   9:40
III pamoka   9:55 - 10:40
IV pamoka 11:00 - 11:45
V pamoka 12:05 - 12:50
VI pamoka 13:00 - 13:45
VII pamoka 13:55 - 14:40
VIII pamoka 14:50 - 15:35

Tvarkaraščiai

Nuorodos