1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m.

1

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

3

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis

Muzika

4

Fizinis ugdymas

Muzika

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

5

Dailė ir technologijos

Šokis

 

Informatika

Tikyba

2

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

2

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

3

Lietuvių k.

Anglų k.

Matematika

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

4

Anglų k.

Šokis

Muzika

Muzika

Tikyba

5

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

6

 

 

 

Informatika

Klasės valandėlė

3

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3

Matematika

Šokis

Fizinis ugdymas

Anglų k.

Anglų k.

4

Dailė ir technologijos

Tikyba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

5

Klasės valandėlė

Lietuvių k.

Muzika

Muzika

Fizinis ugdymas

6

 

Informatika

 

 

 

4

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių k.

Šokis

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

3

Lietuvių k.

Tikyba

Muzika

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4

Matematika

Lietuvių k.

Anglų k.

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

5

Pasaulio pažinimas

Informatika

Lietuvių k.

Anglų k.

Klasės valandėlė

6

 

 

Lietuvių k.

Muzika