Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. (I pusmetis)

5

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Anglų k.

Istorija

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugdymas

2

Gamta ir žmogus

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

3

Fizinis ugdymas

Matematika

Gamta ir žmogus

Inform./Etnokult.

Technologijos

4

Muzika

Matematika

Dailė

Inform./Etnokult.

Technologijos

5

Žmogaus sauga

Lietuvių k.

Anglų k.

Fizinis ugdymas

Istorija

6

Lietuvių k.

Tikyba/Etika

Klasės valandėlė

 

 

           

6

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Lietuvių k.

Matematika

Klasės valandėlė

Anglų k.

Matematika

2

Lietuvių k.

Matematika

Anglų k.

Geografija

Fizinis ugdymas

3

Technologijos

Informatika

Lietuvių k.

Rusų k.

Istorija

4

Technologijos

Rusų k.

Istorija

Lietuvių k.

Anglų k.

5

Gamta ir žmogus

Geografija

Dailė

Matematika

Lietuvių k.

6

Muzika

Fizinis ugdymas

Informatika

Gamta ir žmogus

Tikyba/Etika

7

 

 

Fizinis ugdymas

 

 

           

7

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Lietuvių k.

Anglų k.

Fizika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

2

Lietuvių k.

Istorija

Istorija

Anglų k.

Tikyba/Etika

3

Anglų k.

Geografija

Rusų k.

Geografija

Matematika

4

Biologija

Informatika

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

5

Muzika

Ekonomika

Informatika

Dailė

Rusų k.

6

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Technologijos

7

Žmogaus sauga

Klasės valandėlė

 

 

Technologijos

           

8

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Fizika

Lietuvių k.

2

Fizinis ugdymas

Informatika

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

3

Biologija

Rusų k.

Anglų k.

Chemija

Chemija

4

Istorija

Ekonomika

Fizika

Rusų k.

Fizinis ugdymas

5

Anglų k.

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

Geografija

Technologijos

6

Lietuvių k.

Geografija

Biologija

Anglų k.

Istorija

7

 

Klasės valandėlė

Dailė

 

Tikyba/Etika

1G

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

Biologija

Lietuvių k.

Informatika A

Informatika

Tikyba/Etika

2

Matematika

Lietuvių k.

Fizika

Chemija

Lietuvių k.

3

Istorija

Anglų k.

Matematika

Matematika