Vizija, misija, filosofija

Vizija

Veržlaus ir nuolat besimokančio, atsakingai ir solidariai kuriančio, atviro kaitai asmens ugdymas.

 Misija

 • teikti bendrąjį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;
 • plėtoti gimnazijos bendruomenės sukurtas tradicijas;
 • užtikrinti lygias ugdymo(si) galimybes;
 • sudaryti saugias ir sveikas mokymo(si) sąlygas;
 • racionaliai panaudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Filosofija

Ugdymas ir ugdymasis grindžiamas humanistine, demokratine ugdymo filosofija, pilietinio sąmoningumo ir tautinės savimonės puoselėjimu. Gimnazijos filosofinė nuostata: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“ (Seneca).

Gimnazijos prioritetinės vertybės

 • pilietiškumas ir patriotizmas;
 • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;
 • tolerancija ir bendradarbiavimas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30