Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Vilija Fedenko Sveikatos priežiūros specialistė

109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis 7.30 – 16.36 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 665 05 027

El. paštas Rašyti

Sveikatos priežiūros gimnazijoje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pagrindiniai sveikatos priežiūros gimnazijoje uždaviniai - kurti sveiką aplinką gimnazijoje, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią, suteikti pirmąją pagalbą pavojingu būklių, traumų, nelaimingų  atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos kryptys - sveikatinimo veiklos metodinė pagalba gimnazijos bendruomenės nariams, dalyvavimas formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais, pirminė lėtinių  neinfekcinių ligų prevencija ir šių ligų prevencija ir kontrolė, priemonių stabdančių epidemijos kilimą organizavimas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:
 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijose;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • dalyvauja sprendžiant mokinių ų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informacij ą gimnazijos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Organizuoja susitikimus su mokinių ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30