Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje kuruoja

Inga Kutelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Pasagėlė‘‘
1994 metais baigė Deltuvos vidurinę mokyklą (Ukmergės raj.) ir įstojo į ŠPI studijuoti pradinių klasių ir muzikos mokytojo specialybės.
1999 metais baigus Šiaulių universitetą pradėjo dirbti Kretingos Simono Daukanto vidurinėje mokykloje muzikos mokytoja.
2014 m. – Vydmantų gimnazijoje pradėjo dirbti muzikos mokytoja.
Nuo 2017 m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 685 04077
Mobilusis +370 687 27 019

El. paštas Rašyti

Darbo laikas

Pirmadienis-penktadienis

7.30-18.00

Ikimokyklinio ugdymo programa orientuota į vaiko poreikių (saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos) ir tėvų lūkesčių tenkinimą.

 Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros visapusiško ugdymo(si) sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba, būtų tinkama vaikų priežiūra ir maitinimas, vaiko saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais, savarankiškumas.

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Adresas – Atžalyno g. 2, Vydmantai, Kretingos raj.

Darbo laikas – )

Grupė ,,ŽVIRBLIUKAI’’

Grupėje dirba:

 • Regina Kerpienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Brigita Viršilienė , mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja
 • Aušra Naunčikienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

Vaikai ugdomi pagal Kretingos r.  „Ikimokyklinio ugdymo programą“, parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. . Integruojama projektinė veikla, įstaigos patvirtinta ilgalaikė vaikų sveikatinimo programa. Į ugdymo turinį integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“,  socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa Kimochi.

 

Grupė ,,VARPELIAI’’

Grupėje dirba:

 • Elena Bacevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Brigita Viršilienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Simona Terechova, vaikų priežiūros darbuotoja.
 • Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja.

Vaikai ugdomi pagal Kretingos r.  „Ikimokyklinio ugdymo programą“, parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Integruojama projektinė veikla, įstaigos patvirtinta ilgalaikė vaikų sveikatinimo programa. Į ugdymo turinį integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa Kimochi.

Grupė ,,GANDRIUKAI’’

 • Vilma Preikšaitienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Irena Jonušienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Banga Markauskienė, vaikų priežiūros darbuotoja.
 • Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja.

Vaikai ugdomi pagal Kretingos r.  „Ikimokyklinio ugdymo programą“, parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Integruojama projektinė veikla, įstaigos patvirtinta ilgalaikė vaikų sveikatinimo programa. Į ugdymo turinį integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa Kimochi.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30