Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-12-03 11:42:56 167.58 KB
Tvarkos
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2020-06-25 T2-189 2022-02-03 10:08:41 77.03 KB
Ugdymo turinio vykdymo ir kitų veiklų stebėsenos tvarkos aprašas 2022-02-03 09:50:57 394.29 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarka 2022-03-08 07:06:46 428.03 KB
Dėl Kretingos raj. savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 ,, Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimai nuo 2019-01-31 2022-02-03 09:50:57 320.62 KB
Dėl Kretingos raj. savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 ,, Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo nuo 2016-12-22 2022-02-03 09:50:57 565.81 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-08 07:08:19 31.58 KB
Vaikų/mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. 2022-03-08 07:20:46 131.78 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-12-03 11:43:43 248.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Kviečiamų mokinių į 1 klasę sąrašas 2022–2023 m. m. 356.06 KB
Kviečiamų mokinių sąrašai 2022-2023 m. m. 470.48 KB
Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę 2024-05-08 08:46:45 28 KB
Kviečiamų mokinių sąrašai 2024-2025 m. m. 2024-05-06 10:28:11 93.88 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybiniai aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 212.38 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 217.43 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 378.85 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-1 212.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-2 210.15 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 373.76 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 206.55 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 206.6 KB
Kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 203.64 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 198.04 KB
Pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 204.64 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 206.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 211.07 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:23:56 374.29 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:38 208.15 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:28 381.46 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:19 217.82 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:08 213.01 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:58 209.09 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:46 225.07 KB
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:33 213.43 KB
Virėjos pareigybės aprašas 62.5 KB
Vaiku priežiuros darbuotojo pareigybės aprašas 20.94 KB
Pedagoginių darbuotojų pareigybiniai aprašai
Mokytojo pareigybės aprašas 2022-01-21 19:05:32 192.94 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašas 2022-01-21 19:06:04 206.6 KB
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 2022-01-21 19:07:44 21.19 KB
Meninio ugdymo mokytojas 2022-01-21 19:07:54 20.82 KB
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2022-01-21 19:08:05 21.46 KB

Atnaujinta: 2024-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30