Laisvos darbo vietos

Muzikos mokytojo atrankos konkursas >>> 
Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytojo atrankos konkursas >>> 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo atrankos konkursas >>> 
Pradinio ugdymo mokytojo atrankos konkursas >>> 
Psichologo atrankos konkursas >>> 
Technologijų (berniukų) mokytojo atrankos konkursas >>>

Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Prašymas leisti dalyvauti konkurse 2022-02-03 09:39:24 29 KB

Muzikos mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: muzikos mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 10 savaitinių pamokų.
Funkcijos: mokomojo dalyko dėstymas 5-8, 1G-4G klasėse.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 7,44).
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (biologijos mokytojo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222, Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
retendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.
Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal  ↖ 


Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: gamtos ir žmogaus, biologijos mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 7 savaitinės pamokos.
Funkcijos: mokomojo dalyko dėstymas 5-8 klasėse.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 7,44).
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (biologijos mokytojo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222, Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal  ↖ 


 Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“.
Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo užmokesčio koeficientas: priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222, Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal  ↖ 


Pradinio ugdymo mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: pradinio ugdymo mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 7,44).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222 Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal  ↖ 


Psichologo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: psichologas.
Darbo sutartis: terminuota.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo užmokesčio koeficientas: vidutinis psichologo atlyginimo koeficientas nuo 8,93 iki 12,54 (atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su mokiniais, tėvais, mokytojais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222, Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal  ↖ 


Technologijų (berniukų) mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: technologijų mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 10 savaitinių pamokų.
Funkcijos: mokomojo dalyko ,,Technologijos“ dėstymas 5-8 klasėse, 1G-4G klasėse.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 7,44).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (technologijų mokytojo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 20 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222 Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
retendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

 

Atnaujinta: 2022-06-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.