Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Vitalija Girgždė Psichologė

313 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

12.30–14.00

Antradienis

12.30–14.00

Trečiadienis

9.00–12.00

Ketvirtadienis

9.00–12.00

Penktadienis

-

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologo funkcijos

 • Padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais, šviečia gimnazijos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos gimnazijoje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupinius užsiėmimus;
 • Atlieka aktualius gimnazijoje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30