Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023-06-30:

 

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius Praėjusių metų 
(2022 m. IV ketv.) darbuotojui /etatui 
Darbuotojų skaičius/ etatų skaičius Praėjusio ketvirčio
(2023 m.
II ketv.) darbuotojui / etatui
1. Direktorius 1 neskelbiama 1 neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas 3/2,5 2883/3459,74 3/2,5 1924/2308
3. Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* 3/1,68 1090/1946 3/1,56 960/1846
4. Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* 23/11,79 876/1708 21/12,59 1026/1487
5. Vyr. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* 6/4,77 1257/1582 6/5,37 1443/1613
6. Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* 7/3,11 648/1459 7/3,2 668/1461
7. Meninio ugdymo mokytojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 9/7,18 1240/155 7/6,48 1432/1546
9. Pagalbos mokiniui specialistai (pedagoginiai darbuotojai: psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagogas) 3/3 1394/1394 3/3 1568/1568
10. Pagalbos mokiniui specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas) 5/3 594/990 5/3 634/1056
11. Ūkio dalies vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
12. Vyr. buhalteris 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
13. Raštinės vedėjas 1/1 neskelbiama 1/1 neskelbiama
14. Kompiuterių sistemų inžinierius 2/1 neskelbiama 2/1 neskelbiama
15. Vaikų priežiūros darbuotojas 4/4 757/757 4/4 1018/1018
16. Virėjas 2/2 795/795 2/2 931/931
17. Vairuotojas 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
18. Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, rūbininkas, budėtojas) 12/12 642/642 12/12 840/840

* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

Atnaujinta: 2023-07-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30