Mokinių pavėžėjimas

Gimnazija, bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais), vadovaudamasi savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka, organizuoja mokinių pavėžėjimą. Mokiniai yra vežami UAB Kretingos autobusų parko transportu. Mokiniams, kurie į gimnaziją važinėja UAB Kretingos autobusų parko autobusais, išduodami mokinio pažymėjimai.

Gimnazijos automobiliu mokiniai vežami į renginius, varžybas, olimpiadas, už kurą mokant iš gimnazijos lėšų. Su mokiniais vykstantis mokytojas parengia vykimo dokumentus pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką.

Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakingas asmuo

Povilas Kubilius Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Kab. Nr. 103 kab.
1975 metais baigė Skuodo raj. Mosėdžio vidurinę mokyklą, įstojo į ŠPI studijuoti piešimą, darbus ir braižybą.
1980 metais pradėjo dirbti Skuodo 2-oje vidurinėje mokykloje piešimo ir darbų mokytoju.
Nuo 2001 metų dirba Vydmantų vidurinėje mokykloje technologijų mokytoju, nuo 2005 metų yra direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 601 30992

El. paštas Rašyti

1. Mokinių vežiojimas autobusų parko ir tarpmiestiniais autobusais.

Kretingos autobuso parko autobusų maršrutus galite rasti: 
https://www.kretingosap.lt/tvarkarasciai

Informacija teikiama telefonu  (8 445) 79 001. 

Važiuodami autobusu mokiniai privalo dėvėti apsauginę kaukę ir turėti galiojantį, tvarkingą mokinio pažymėjimą, kuriame nurodytas maršrutas. Be apsauginės kaukės mokiniai į autobusą nebus įleidžiami. 

2. Mokinių vežiojimo išlaidų kompensavimas, esant išimtiniam poreikiui: 

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) esant išimtiniam poreikiui gali kreiptis į gimnazijos direktorių su motyvuotu prašymu kompensuoti vežiojimo į gimnaziją ir iš jos išlaidas: 

2.1.  Dėl 1-8 klasės mokinio,  lankančio ne  artimiausią Savivaldybės teritorijoje esančią bendrojo ugdymo mokyklą; 

2.2. Dėl 1-8 klasės mokinio, lankančio Savivaldybės teritorijoje esančią bendrojo ugdymo mokyklą iš kitų miestų (tik išimties tvarka).   

Prašymą galima parašyti gimnazijos raštinėje:

3. Savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 9-10 ir/ar I-IV G klasių ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų amžiaus ir vyresnių mokinių transportu; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;

Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c347d7c0840011e5bca4ce385a9b7048/asr

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30