Socialinis pedagogas

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į gimnazija ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Gimnazija, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Simona Brazdeikienė Socialinė pedagogė

307 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00-15.30

Antradienis

8.00-14.30

Trečiadienis

8.00-15.30

Ketvirtadienis

8.00-15.30

Penktadienis

8.00-15.00

Kontaktai Mobilusis +370 683 39881

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Teikia individualią ir grupinę pagalbą.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus ugdymo įstaigoje dirbančius specialistus, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Palaiko ryšius su vietine bendruomene, įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atlieka įvairaus pobūdžio socialinius tyrimus gimnazijoje.
 • Atlieka šviečiamąjį - informacinį, prevencinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Išaiškina vaikų delinkventinio (asocialaus) ir netinkamo elgesio priežastis, parenka, pritaiko priemones, vykdo tokio elgesio korekciją.
 • Dalyvauja gimnazijos VGK veikloje, bendradarbiauja su kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30