Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJOS

ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija
Pareigybė: Ūkio dalies vedėjas
Darbo sutartis: neterminuota
Darbo krūvis: 1 etatas
Darbo užmokesčio koeficientas  nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo.
Atlyginimas  neatskaičius mokesčių  nuo 1177,38 iki 1484,28 Eur per mėnesį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar jam prilygintas;
 • Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Žinoti (išmanyti) dokumentus, reglamentuojančius Gimnazijos ūkio veiklos organizavimą, Viešųjų pirkimų organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos  Respublikos darbo kodeksas; dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • Orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 • Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę,  išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. gruodžio 11 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222 Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai el. paštu arba telefonu.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

 

Atnaujinta: 2023-11-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30