Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-12-03 11:42:56 167.58 KB
Tvarkos
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2020-06-25 T2-189 2022-02-03 10:08:41 77.03 KB
Ugdymo turinio vykdymo ir kitų veiklų stebėsenos tvarkos aprašas 2022-02-03 09:50:57 394.29 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarka 2022-03-08 07:06:46 428.03 KB
Dėl Kretingos raj. savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 ,, Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimai nuo 2019-01-31 2022-02-03 09:50:57 320.62 KB
Dėl Kretingos raj. savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 ,, Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo nuo 2016-12-22 2022-02-03 09:50:57 565.81 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-08 07:08:19 31.58 KB
Vaikų/mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. 2022-03-08 07:20:46 131.78 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-12-03 11:43:43 248.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Kviečiamų mokinių į 1 klasę sąrašas 2022–2023 m. m. 356.06 KB
Kviečiamų mokinių sąrašai 2022-2023 m. m. 470.48 KB
Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę 15.19 KB
Kviečiamų mokinių sąrašai 2023-2024 m. m. 468.19 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybiniai aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 212.38 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 217.43 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 378.85 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-1 212.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-2 210.15 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 373.76 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 206.55 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 206.6 KB
Kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 203.64 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 198.04 KB
Pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 204.64 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 206.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 211.07 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:23:56 374.29 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:38 208.15 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:28 381.46 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:19 217.82 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:08 213.01 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:58 209.09 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:46 225.07 KB
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:33 213.43 KB
Virėjos pareigybės aprašas 62.5 KB
Vaiku priežiuros darbuotojo pareigybės aprašas 20.94 KB
Pedagoginių darbuotojų pareigybiniai aprašai
Mokytojo pareigybės aprašas 2022-01-21 19:05:32 192.94 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašas 2022-01-21 19:06:04 206.6 KB
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 2022-01-21 19:07:44 21.19 KB
Meninio ugdymo mokytojas 2022-01-21 19:07:54 20.82 KB
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2022-01-21 19:08:05 21.46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023 m. 2023-04-12 10:07:00 1.07 MB
Veiklos planas 2022 m. 2023-04-12 10:06:43 1.04 MB
Veiklos planas 2021 m. 2023-04-12 10:06:43 969.51 KB
Strateginis veiklos planas 2021-2025 m. m. 2023-04-12 10:06:43 600.44 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas ir rodikliai 2023-04-12 10:06:43 259.22 KB
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-09-07 13:26:22 18.95 MB
Dėl Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2021-10-21 Nr. V-142 2022-09-07 13:26:22 28.26 KB
Dėl Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2022-02-01 Nr. V-24 2022-09-07 13:26:22 27.82 KB
Dėl Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“ papildymo 2022-03-29 Nr. V-57 2022-09-20 11:28:50 36.54 KB
Dėl Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2022-08-30 Nr. V-106 2022-09-29 14:29:06 52.69 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos 2023- 2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-10-02 08:49:56 542.14 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:22 342.46 KB
2023 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 347.46 KB
2023 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 340.04 KB
2023 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 1.37 MB
2022 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 337.04 KB
2022 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 356.33 KB
2022 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 326.39 KB
2022 m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 305.86 KB
2022 metų Birželio-Rugpjūčio mėnesių veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 237.87 KB
2022 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 332.35 KB
2022 metų Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 1.67 MB
2022 metų Kovo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 345.5 KB
​2022 metų Vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 309.72 KB
2022 metų Sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 480.65 KB
2021 metų Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 324.28 KB
2021 metų Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 327.61 KB
2021 metų Spalio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 314.75 KB
2021 metų Rugsėjo mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 1.58 MB
2021 metų Birželio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 307.82 KB
2021 metų Gegužės mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 314.31 KB
2021 metų Balandžio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 229.82 KB
2021 metų Kovo mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 223.07 KB
2021 metų Vasario mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 213.94 KB
2021 metų Sausio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 262.82 KB
2023 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-05-15 12:53:42 2.02 MB
2023 m. Spalio mėnesio veiklos planas 773.72 KB
2023 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 527.89 KB
2024 m. Sausio mėnesio veiklos planas 569.81 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2023 m. I ketv. 11.75 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2023 m. II ketv. 11.64 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2023 m. III ketv. 2023-11-26 20:22:26 13.83 MB
2022 m.
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2022 m. III ketv. 2023-01-17 12:29:27 2.28 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2022 m. II ketv. 2023-01-17 12:29:27 2.15 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2022 m. I ketv. 2023-01-17 12:29:27 2.09 MB
2022 m. metinės ataskaitos 2023-05-21 21:33:22 8.86 MB
2021 m.
2021 m. metinės ataskaitos 2022-06-03 13:48:22 9.87 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2021 m. III ketv. 2022-03-29 11:03:17 2.19 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2021 m. II ketv. 2022-03-29 11:03:17 2.17 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2021 m. I ketv. 2022-03-29 11:03:17 2.15 MB
2020 m.
Finansinė atskaitomybė už 2020 m. IV ketv. 2022-03-10 11:29:15 7.65 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2020 m. III ketv. 2022-03-10 11:29:15 2.11 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2020 m. II ketv. 2022-03-10 11:29:15 1.93 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2020 m. I ketv. 2022-03-10 11:29:15 7.73 MB
2019 m.
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. IV ketv. 2021-12-04 11:19:39 10.44 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. III ketv. 2021-12-04 11:19:39 2.23 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. II ketv. 2021-12-04 11:19:39 2.5 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. I ketv. 2021-12-04 11:19:39 2.09 MB
2018 m.
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2018 m. IV ketv. 2021-12-04 11:12:25 3.21 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2018 m. III ketv. 2021-12-04 11:12:25 2.23 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2018 m. II ketv. 2021-12-04 11:12:26 1.36 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2018 m. I ketv. 2021-12-04 11:12:26 1.57 MB
2017 m.
Finansinė atskaitomybė už 2017 m. IV ketv. 2021-12-04 11:13:22 4.16 MB
Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2017 m. III ketv. 2021-12-04 13:51:57 2.36 MB
Finansinė atskaitomybė už 2017 m. II ketv. 2021-12-04 11:13:23 2.45 MB
Finansinė atskaitomybė už 2017 m. I ketv. 2021-12-04 11:13:24 2.44 MB
2016 m.
Finansinė atskaitomybė už 2016 m. IV ketv. 2021-12-04 13:47:23 1.34 MB
Finansinė atskaitomybė už 2016 m. III ketv 2021-12-04 13:46:17 157.21 KB
Finansinė atskaitomybė už 2016 m. II ketv. 2021-12-04 13:46:18 1.55 MB
Finansinė atskaitomybė už 2016 m. I ketv 2021-12-04 13:46:20 1.24 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarka 2022-03-08 07:06:46 428.03 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo skyriuje tvarkos aprašas 2022-03-08 07:06:24 92.68 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 3.48 MB
2023 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 5.87 MB
2022 m.
2022 m. III-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 6.03 MB
2022 m. II-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 3.62 MB
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 3.62 MB
2022 m. IV-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 6.99 MB
2021 m.
2021 m. IV-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 5.56 MB
2021 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 4.11 MB
2021 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 4.14 MB
2021 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 3.32 MB
2020 m.
2020 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 4.08 MB
2020 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 3.32 MB
2020 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 1.6 MB
2020 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 930.58 KB
2019 m.
2019 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 2.32 MB
2019 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 3.05 MB
2019 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 2.78 MB
2019 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:23 1.76 MB
2018 m.
2018 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:58 2.27 MB
2018 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:59 1.45 MB
2018 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:59 2.34 MB
2017 m.
2017 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:37:59 3.25 MB
2017 m. III-o ketvirčio biudžeto rinkiniai 2021-12-04 09:37:59 3.09 MB
2017 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:38:00 3.22 MB
2017 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:38:00 2.42 MB
2016 m.
2016 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:48 2.39 MB
2016 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 2.34 MB
2016 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 1.48 MB
2016 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 844.33 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-03 13:34:45 220.5 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašas Nr. V-102-1 2022-02-03 13:34:45 30 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Kretingos r. Vydmantu vidurinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 403.07 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atsakingų asmenų už korupcijos prevenciją 2022-09-29 14:56:20 365.81 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2022-09-29 14:56:15 200.79 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-09-29 14:56:18 202.04 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2022 metams 2022-09-29 14:56:29 207.33 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2022-09-29 14:56:23 383.94 KB
Dėl pareigų sąrašo, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, tvirtinimo 2022-09-29 14:56:12 23.93 KB
Dėl pareigų sąrašo, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, papildymo 2022-09-29 14:56:26 24.61 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
1 priedas. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bendros 2022-02-03 13:08:52 114.5 KB
Asmens duomenų pažeidimo forma 2022-02-03 13:08:52 12.99 KB
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos asmens duomenų sąrašas vidaus administravimo tikslu 2022-02-03 13:08:52 16.37 KB
2 priedas. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-03 13:08:52 41.71 KB
Dėl Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo 2021-04-19 d. Nr. V-63 2022-02-03 13:08:52 26.09 KB
Informavimas apie darbuotojo asmens dokumentų tvarkymą 2022-02-03 13:08:52 34.66 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-08 07:10:18 32.31 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas tvarkyti asmens duomenis 2022-03-08 07:08:47 48.63 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-08 07:10:28 87.5 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Prašymas leisti dalyvauti konkurse 2022-02-03 09:39:24 29 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės 2022-03-15 10:14:28 203.93 KB
Saugos ir elgesio taisyklės bibliotekoje 2022-03-15 10:14:28 326.54 KB
Aprūpinimo dalykų vadovėliais ir priemonėmis tvarka 2022-03-15 10:14:28 287.46 KB
2019 metais nupirktų vadovėlių sąrašas 2022-03-15 10:14:28 376.62 KB
2020 metais nupirktų vadovėlių sąrašas 2022-03-15 10:14:28 157.97 KB
2021 metais nupirktų vadovėlių sąrašas 2022-03-15 10:14:51 91.2 KB
2021 metais gautų grožinės literatūros ir kitų spaudinių sąrašas 23.18 KB
2022 metais nupirktų vadovėlių sąrašas 2023-01-16 10:53:44 145.75 KB
Viešųjų ir privačių interesų derinimas Atnaujinta Dydis
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus 2021-12-04 14:35:50 354.26 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
ERASMUS+ KA 229 strateginės partnerystės projektas "Best Achievable Results in Codi" "B A R C O DE" 2020-2022 633.65 KB
2021 m. gimnazijoje vykdyti projektai 21.18 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo 2021-09-30 Nr. T2-288 2022-02-03 11:45:37 38.27 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-03-08 07:15:46 26.5 KB
Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-03-08 07:21:52 564.98 KB
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarka 2022-03-08 07:06:46 428.03 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-08 07:08:19 31.58 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-08 07:10:18 32.31 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas tvarkyti asmens duomenis 2022-03-08 07:08:47 48.63 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-08 07:10:28 87.5 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo skyriuje tvarkos aprašas 2022-03-08 07:06:24 92.68 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-03-08 07:15:46 26.5 KB
Vaikų/mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. 2022-03-08 07:20:46 131.78 KB
Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-03-08 07:21:52 564.98 KB
Egzaminai Atnaujinta Dydis
2022 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 668.16 KB
2021–2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-03-08 07:28:27 106.18 KB
Egzaminų centrai 101.48 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 5-8 kl., 1G-4G kl. (atnaujinta 2022-09-15) 2022-09-15 21:08:29 318.77 KB
Mokytojų pamokų tvarkaraštis (atnaujinta 2022-09-15) 376.25 KB
Pradiniu klasiu tvarkarastis_2022-2023 2022-11-15 09:42:21 292.42 KB
Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimas 2022-12-14 13:50:30 25.46 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2024 m. priemonių planas 2022-12-14 13:50:33 92.35 KB
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir atnaujinto ugdymo turinio diegimo Kretingos r. Vydmantų gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano 2021–2024 metams patvirtinimo 2023-01-04 10:59:02 279.95 KB