Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Prešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

1. Inga Urencienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
2. Brigita Viršilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  
3. Elena Bacevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
4. Vilma Preikšaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
5. Aurelija Galdikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
6. Irena Jonušienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
7. Regina Kerpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
8. Milda Šimkienė

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

 

9.

Erika Beinoravičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2 kl.

10.

Vilma Jurgutienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 3 kl.

11.

Vanda Končiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4 kl.

12.

Aurika Keblytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

13.

Bronė Kietelytė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

14.

Indrė Ivoncienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 6 kl.

15.

Jolanta Žaliauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 1G kl.

Užsienio kalbų mokytojai

16.

Asta Šmaižienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 4G kl.
17. Polina Martinaitienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja 5 kl.

18.

Edita Petrušonyte Rusų / vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

19.

Aidas Kutelis Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas  
20. Vaidas Mackevičius Informacinių technologijų mokytojas Vyresnysis mokytoja  

21.

Rasa Abelkienė Ekonomikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

22.

Rasa Griškevičienė Matematikos mokytojas Mokytojas metodininkas  

23.

Regina Viskontienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 8 kl.

Gamtos mokslų mokytojai

24.

Aurelija Bėrantaitė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

25.

Eglė Griciūtė Žmogus ir gamta, biologijos mokytoja Mokytoja  
26. Lina Jucytė Biologija mokytoja Mokytoja metodininkė  

27.

Liucija Mončienė Fizikos mokytoja Mokytoja ekspertė  

28.

Vilius Adomaitis Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

29.

Darius Petreikis Istorijos, pilietinio ugdymo mokytojas Mokytojas ekspertas  

30.

Eglė Paulikienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vyresniojo mokytoja

7 kl.

31.

Irena Grabienė Etikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Menų ir sporto mokytojai

32.

Inga Kutelienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė 2G kl.

33.

Povilas Kubilius Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas  
34. Sigutė Latakaitė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  

35.

Ramunė Grikštaitė Braižybos, dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  

36.

Romualdas Mažionis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas metodininkas  

37.

Soneta Baltmiškienė Šokio mokytoja Mokytoja  
38. Ramunė Jašinskaitė Muzikos mokytoja, ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio udgymo mokytoja Mokytoja  

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30