Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paslaugą gimnazijoje kuruoja

Bronė Kietelytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

210 kab.
1977 metais baigė Šateikių vidurinę mokyklą (Plungės raj. ) ir įstojo į ŠPI studijuoti lietuvių kalbos ir literatūrą.
1981 metais baigusi institutą pradėjo dirbti Mažeikių raj. Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.
Nuo 1995 metų dirba Vydmantų vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 610 28 776

El. paštas Rašyti

Jūratė Brazlauskienė Direktoriaus pavaduoja ugdymui

Kab. Nr. 310
2003 – 2005 m., Klaipėdos Universitetas, Švietimo vadyba (Edukologijos magistras).
1999 – 2003 m., Klaipėdos Universitetas, Lietuvių filologija ir suomių kalba (Filologijos bakalauras)
2021 – 2023 m. Vilniaus Universitetas, Šiaulių akademija, Pedagogika (pedagogikos kvalifikacija)
Nuo 2012 m. dirba Vydmantų gimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.00 – 17.00  

Antradienis

13.00 – 17.00  

Trečiadienis

13.00 – 17.00  

Ketvirtadienis

13.00 – 17.00  
Penktadienis 13.00 – 17.00  

Kontaktai Mobilusis +370 685 35635

El. paštas Rašyti

Informacija apie pradinį ugdymą

 • Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų,rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).
 • Pradinio ugdymo mokytojas gali savo nuožiūra integruoti mokomuosius dalykus, organizuoti integruoto darbo dieną, kelias dienas, savaitę.
 • Planuodamas darbą, mokytojas individualizuoja, konkretina ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į individualius vaikų poreikius, klasės, gimnazijos, regiono ypatumus.
 • Pagal pradinio ugdymo programą dirba mokytojas turintis aukštąjį išsilavinimą ir įgijęs pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
 • Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais talkina specialusis pedagogas.
 • Užsienio kalbos, šokio, muzikos bei dorinio ugdymo (tikybos) moko tų dalykų specialistai.
 • 1/3 ugdymo laiko per mokomojo dalyko „Dailė ir technologijos“ pamokas skiriama technologijoms.
 • Kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų paskirtis – įsivertinti savo darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei mokiniams teiktiną pagalbą.
 • Mokiniams, pradedantiems pradinio ugdymo programą lietuvių mokyklose, bet nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos ją intensyviai mokytis.
 • Baigiamosios klasės mokinių pasiekimai įvertinami aprašu pagal išsilavinimo standartus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30