Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85;

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas – 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas – 55.20.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01. 20.

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30