Darbuotojai

Nepedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jurga Butkienė

Valytoja

2.

Krystina Butkuvienė

Valytoja
3.

Danutė Stankevičienė

Valytoja
4.

Vida Montrimienė

Valytoja

5.

Silva Ubienė

Valytoja

6.

Nijolė Gustienė

Valytoja

7.

Laima Alšauskienė Virėja/Vaikų priežiūros darbuotoja
8.

Rimutė Bendikienė 

Virėja/Vaikų priežiūros darbuotoja
9.

Banga Markauskienė

Vaikų priežiūros darbuotoja
10.

Aušra Naunčikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja
11.

Simona Terechova

Vaikų priežiūros darbuotoja
12. Ona Butkuvienė  Budėtoja/rūbininkė
13. Silva Ubienė Budėtoja/rūbininkė
14. Džuljeta Petrauskienė Kiemsargė
15. Janina Serepinienė Kiemsargė
16. Tomas Zagorskas Elektrikas/pastatų techninės priežiūros darbininkas
17. Kęstutis Šimkus Pastatų techninės priežiūros darbininkas
18. Vaidas Mackevičius Kompiuterinių sistemų inžinierius
19. Arvydas Bartkus Kompiuterinių sistemų inžinierius
20. Milda Petrauskienė Mokytojo padėjėja
21. Virginija Bražinskienė Mokytojo padėjėja
22. Rūta Černiauskienė Mokytojo padėjėja

Pareigybių aprašai:

Nepedagoginių darbuotojų pareigybiniai aprašai Atnaujinta Dydis
Bibliotekininko pareigybės aprašas 212.38 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 217.43 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 378.85 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-1 212.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas-2 210.15 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 373.76 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 206.55 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 206.6 KB
Kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 203.64 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 198.04 KB
Pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 204.64 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 206.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 211.07 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:23:56 374.29 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:38 208.15 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:28 381.46 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:19 217.82 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:35:08 213.01 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:58 209.09 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:46 225.07 KB
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 2021-12-05 13:34:33 213.43 KB
Virėjos pareigybės aprašas 62.5 KB
Vaiku priežiuros darbuotojo pareigybės aprašas 20.94 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30