Laisvos darbo vietos

  • Paskelbė : Arvydas Bartkus
  • Paskelbta: 2023-12-15
  • Kategorija: Svarbu!

SKELBIAMAS KONKURSAS KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJOS MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“
Pareigybė: Mitybos ir higienos specialistas
Darbo sutartis: neterminuota
Darbo krūvis: 0,25 etato
Darbo užmokestis:  nuo 294,35 Eur (priklauso nuo darbo stažo)
Darbo pradžia: nuo 2024 m. sausio 1 d.

Reikalavimai pretendentams:

· Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.
· Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
· Žinoti vaikų sveikos mitybos principus, valgiaraščių sudarymo pagrindus.
· Gebėti vykdyti įstaigos higieninės būklės priežiūrą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
· Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

· prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
· asmens tapatybę,  išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
· gyvenimo aprašymą (CV)

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami nuo 2023 m. gruodžio 15 d. iki 2023 m. gruodžio 28 d. vienu iš būdų:

  • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222 Kretingos raj.;
  • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai el. paštu arba telefonu.

Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

 

Atnaujinta 2023-12-15

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos