Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Kretingos rajono savivaldybė, kaip partneris, dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 veiklose. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 8 d. iki 2028 m. balandžio 30 d. 

Bendras Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. Kretingos rajono savivaldybei skirta – 573788,85 Eur.

Projekte dalyvauja 74 partneriai iš visos Lietuvos (savivaldybių administracijos ir bendrojo ugdymo mokyklos).  Kretingos rajono savivaldybėje Projekte dalyvauja 7 mokyklos.

Projekte numatytos veiklos: 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Siekiami stebėsenos rodikliai: 

Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.; 
Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt. 
Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą. 

Projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370  611 43 246,

 el. paštas radvile.masiulioniene@nsa.smm.lt 

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

Atnaujinta: 2024-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30