Metodinės grupės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

 1. Inga Kutelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė
 2. Inga Urencienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą; narė
 3. Aurelija Galdikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą; narė
 4. Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja; narė
 5. Regina Kerpienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 6. Brigita Viršilienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 7. Elena Bacevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 8. Vilma Preikšaitienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 9. Irena Jonušienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; narė

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

 1. Erika Beinoravičienė, pradinio ugdymo mokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Aurika Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 3. Vilma Jurgutienė; pradinio ugdymo mokytoja; narė
 4. Vanda Končiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 5. Inga Kutelienė, muzikos mokytoja; narė

Kalbų ugdymo mokytojų metodinė grupė

 1. Indrė Ivoncienė – lietuvių kalbos mokytoja, grupės pirmininkė,
 2. Jolanta Žaliauskienė ; lietuvių/rusų kalbos mokytoja, narė
 3. Edita Petrušonytė ; rusų /vokiečių kalbos mokytoja, narė
 4. Asta Šmaižienė, anglų kalbos mokytoja, narė
 5. Polina Martinaitienė, anglų kalbos mokytoja, narė
 6. Bronė Kietelytė, etnokultūros mokytoja, narė
 7. Jūratė Brazlauskienė , lietuvių/suomių kalbos mokytoja

Tiksliųjų/ gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 1. Regina Viskontienė; matematikos mokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Rasa Griškevičienė, matematikos mokytoja; narė
 3. Vaidas Mackevičius, informatikos mokytojas, narys
 4. Aidas Kutelis, informatikos mokytojas, narys
 5. Liucija Mončienė, fizikos mokytoja, narė
 6. Aurelija Bėrantaitė, chemijos mokytoja, narė
 7. Eglė Griciūtė, biologijos mokytoja, narė
 8. Lina Jucytė, biologijos mokytoja, narė

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

 1. Irena Grabienė; etikosmokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Eglė Paulikienė, tikybos mokytoja, narė
 3. Darius Petreikis, istorijos/pilietinio ugdymo mokytojas, narys
 4. Vilius Adomaitis, geografijos mokytojas, narys
 5. Rasa Abelkienė, ekonomikos mokytoja, narė

Menų/fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė  

 1. Romualdas Mažionis; fizinio ugdymo mokytojas; grupės pirmininkas
 2. Vaidas Mackevičius, fizinio ugdymo mokytojas, narys
 3. Povilas Kubilius, technologijų mokytojas, narys
 4. Sigutė Latakaitė, technologijų mokytoja, narė
 5. Inga Kutelienė, muzikos mokytoja, narė
 6. Ramunė Jašinskaitė, muzikos mokytoja, narė
 7. Ramunė Grikštaitė, dailės mokytoja, narė
 8. Soneta Baltmiškienė, šokio mokytoja, narė

Klasių vadovų metodinė grupė

 1. Erika Beinoravičienė,  2 klasės  vadovė
 2. Aurika Keblytė, 1 klasės  vadovė; narė
 3. Vilma Jurgutienė; 3 klasės  vadovė, narė
 4. Vanda Končiuvienė; 4 klasės  vadovė,; narė
 5. Polina Martinaitienė, 5 klasės  vadovė; narė
 6. Indrė Ivoncienė, 6 klasės  vadovė; narė
 7. Eglė Paulikienė, 7 klasės  vadovė; narė
 8. Regina Viskontienė, 8 klasės  vadovė; narė
 9. Jolanta Žaliauskienė, 1G klasės  vadovė; narė
 10. Inga Kutelienė, 2G klasės  vadovė; narė
 11. Rasa Embrasienė, 3G klasės  vadovė; narė
 12. Asta Šmaižienė, 4G klasės  vadovė; narė

Pagalbos specialistų metodinė grupė

 1. Simona Brazdeikienė, socialinė pedagogė;  grupės pirmininkė
 2. Violeta Stonytė, psichologo asistentė; narė
 3. Rasa Embrasienė; specialioji pedagogė/logopedė, narė
 4. Jūratė Brazlauskienė, mokytojo padėjėja, narė
 5. Irena Grabienė, mokytojo padėjėja, narė
 6. Violeta Stonytė, mokytojo padėjėja, narė

Metodinių grupių veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30