Metodinės grupės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

 1. Irena Grabienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė
 2. Inga Urencienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą; narė
 3. Aurelija Galdikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą; narė
 4. Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja; narė
 5. Regina Kerpienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 6. Brigita Viršilienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 7. Vilma Preikšaitienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;  narė
 8. Irena Jonušienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; narė

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

 1. Erika Beinoravičienė, pradinio ugdymo mokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Aurika Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 3. Vilma Jurgutienė; pradinio ugdymo mokytoja; narė
 4. Vanda Končiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 5. Simona Žilė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 6. Skirma Endružytė, pradinio ugdymo mokytoja; narė
 7. Jūratė Piluckienė, muzikos mokytoja; narė

Kalbų ugdymo mokytojų metodinė grupė

 1. Indrė Ivoncienė – lietuvių kalbos mokytoja, grupės pirmininkė,
 2. Jolanta Žaliauskienė ; lietuvių/rusų kalbos mokytoja, narė
 3. Edita Petrušonytė ; rusų /vokiečių kalbos mokytoja, narė
 4. Asta Šmaižienė, anglų kalbos mokytoja, narė
 5. Polina Martinaitienė, anglų kalbos mokytoja, narė
 6. Bronė Kietelytė, etnokultūros mokytoja, narė
 7. Jūratė Brazlauskienė , lietuvių/suomių kalbos mokytoja

Tiksliųjų/ gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 1. Regina Viskontienė; matematikos mokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Rasa Griškevičienė, matematikos mokytoja; narė
 3. Vaidas Mackevičius, informatikos mokytojas, narys
 4. Aidas Kutelis, informatikos mokytojas, narys
 5. Liucija Mončienė, fizikos mokytoja, narė
 6. Aurelija Bėrantaitė, chemijos mokytoja, narė
 7. Edita Vainušė, biologijos mokytoja, narė
 8. Lina Jucytė, biologijos mokytoja, narė

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

 1. Irena Grabienė; etikosmokytoja;  grupės pirmininkė
 2. Eglė Paulikienė, tikybos mokytoja, narė
 3. Darius Petreikis, istorijos/pilietinio ugdymo mokytojas, narys
 4. Vilius Adomaitis, geografijos mokytojas, narys
 5. Rasa Abelkienė, ekonomikos mokytoja, narė

Menų/fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė  

 1. Romualdas Mažionis; fizinio ugdymo mokytojas; grupės pirmininkas
 2. Vaidas Mackevičius, fizinio ugdymo mokytojas, narys
 3. Justina Žemgulienė, technologijų mokytoja, narė
 4. Sigutė Latakaitė, technologijų mokytoja, narė
 5. Jūratė Piluckienė, muzikos mokytoja, narė
 6. Jūratė Gaudėšienė, muzikos mokytoja, narė
 7. Ramunė Grikštaitė, dailės mokytoja, narė
 8. Soneta Baltmiškienė, šokio mokytoja, narė

Klasių vadovų metodinė grupė

 1. Erika Beinoravičienė,  4 klasės  vadovė
 2. Aurika Keblytė, 3 klasės  vadovė; narė
 3. Vilma Jurgutienė; 1a klasės  vadovė, narė
 4. Vanda Končiuvienė; 2a klasės  vadovė; narė
 5. Simona Žilė; 2b klasės vadovė; narė
 6. Skirma Endružytė; 1b klasės vadovė; narė
 7. Polina Martinaitienė, 7 klasės  vadovė; narė
 8. Indrė Ivoncienė, 8 klasės  vadovė; narė
 9. Eglė Paulikienė, 9 klasės  vadovė; narė
 10. Regina Viskontienė, 2G klasės  vadovė; narė
 11. Jolanta Žaliauskienė, 3G klasės  vadovė; narė
 12. Vitalija Girgždė, 5 klasės  vadovė; narė
 13. Simona Brazdeikienė, 6b klasės  vadovė; narė
 14. Jūratė Brazlauskienė, 6a klasės vadovė; narė

Pagalbos specialistų metodinė grupė

 1. Simona Brazdeikienė, socialinė pedagogė;  grupės pirmininkė
 2. Vitalija Girgždė, psichologė; narė
 3. Rasa Embrasienė; specialioji pedagogė/logopedė, narė

Metodinių grupių veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30