Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Marius Šileika Tėvų atstovas Pirmininkas
2. Jolanta Žaliauskienė Lietuvių kalbos/rusų kalbos mokytoja  Sekretorė
3. Romualdas Mažionis Fizinio ugdymo mokytojas Narys
4. Rasa Embrasienė Specialioji pedagogė /logopedė Narė
5. Faustas Šileika Mokinių atstovas, 3G kl. Narys
6. Jurtė Šeškutė Mokinių atstovė, 3G kl. Narė
7. Roberta Skališiūtė Mokinių atstovė, 3G kl. Narė
8. Erika Beinoravičienė Pradinio ugdymo mokytoja, narė Narė
9. Marius Žalimas Tėvų atstovas Narys
10. Milda Gadeikienė Tėvų atstovė Narė
11. Milda Rogačiovienė Tėvų atstovė Narė

Tikslas:

Telkti gimnazijos bendruomenę pagrindinių  tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, siekti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už gimnazijos veiklos rezultatus, siekti visų savivaldos institucijų glaudaus bendradarbiavimo.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos ir ugdymo planams, Gimnazijos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • kiekvienais metais Taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto Gimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių vaikų, mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą.

Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja

Atnaujinta: 2024-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30