Tėvų komitetas

Tėvų komiteto sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Klasė Vardas, pavardė Pareigos komitete
1. 3 klasė

 Viktorija Žalimė

Narė
2. 4 klasė

 Inga Urencienė

Narė
3. 5 klasė

 Renata Bartkė

Narė
4. 6 klasė

 Martyna Garjonienė

Narė
5. 7 klasė

 Lina Kairienė

Narys
6. 8 klasė

 Giedrė Noreikienė

Narė
7. 9 klasė Renata Bartkė Narė
8. 9 klasė Rita Ilgaudienė Narė
9. 2G klasė Marius Bruzdeilinas Narys
10. 3G klasė Inga Šileikienė Narė
11. 4G klasė Julija Kuharskienė Narė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Pasagėlė‘‘ tėvų komitetas

Eil. Nr. Grupė Vardas, pavardė Pareigos komitete
1. ,, Žvirbliukų‘‘ 

 Rita Ilgaudienė

Narė
2. ,, Varpelių‘‘ 

 Alina Potraitė

Narė
3. ,,Gandriukų‘‘ 

 Greta Tamošaitienė

Narė
4. ,,Rato‘‘ Dovilė Jankauskienė Narė

Tikslas:

Plėtoti tėvų (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimą su dalykų mokytojais, klasių vadovais ir pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais, ugdant mokinių asmenines kompetencijas.

Tėvų komiteto funkcijos

Gimnazijos tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus arba jų globėjus svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams spręsti, pasiūlymams dėl gimnazijos veiklos tobulinimo teikti.

Tėvų komiteto veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30