Turinio auditas

82%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
200 2024-06-25 Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas Neutrali Arvydas
201 2024-06-25 Pasiekimai 2022-2023 m. m. Neutrali Arvydas
202 2024-06-25 PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“ Neutrali Arvydas
204 2024-06-25 Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Neutrali Arvydas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
177 2024-06-25 Mokytojų atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Kokios komisijos funkcijos arba kos dokumentas jį reglamentuoja?

Arvydas
178 2024-06-25 Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo grupės funkcijos arba koks dokumentas reglamentuoja jos veiklą?

Arvydas
185 2024-06-25 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

Šio nuoroda neteisinga atsiųsta

 

Arvydas
187 2024-06-25 Mes spaudoje Neutrali

Ar yra tuo klausimu kažkokia informacija?

Arvydas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
 

Arvydas
115 2024-06-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

SIMBOLIUS SUDĖTI  HORIZONTALIAI, VIENĄ ŠALIA KITO.

Paruošt logo, kad pilnai matytųsi

Arvydas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-06-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena info

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Arvydas
55 2024-06-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Arvydas
74 2024-06-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Arvydas
114 2024-06-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Arvydas
161 2024-06-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas)

Arvydas
162 2024-06-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Arvydas
171 2024-06-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Arvydas
181 2024-06-25 Projektas “Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas” Rekomendacija

Tikriausiai ir čia turėtų būti kažkoks su ES finansavimu susijęs logotipas? Patikslinkite.

Arvydas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
 

Arvydas
4 2024-06-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar mokytojų sarašas naujausias.
Kas vadovauja 2G klasei?
Peržiūrėti klasių vadovus ar tokioms klasėms vadovauja

  

Arvydas
6 2024-06-25 Struktūra ir kontaktai Neutrali Arvydas
7 2024-06-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Arvydas
8 2024-06-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Ar tai naujausia informacija?

 

Arvydas
9 2024-06-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Gauta. Daug darbo perdaryti į lenteles. Užsiimsim prieš paleidimą

 

Arvydas
11 2024-06-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Ar tai naujausia informacija?

Arvydas
12 2024-06-25 Pasiekimai 2020-2021 m.m. Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Arvydas
18 2024-06-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.


 

Arvydas
19 2024-06-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Arvydas
21 2024-06-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Paslaugos aprašymą
 

Arvydas
22 2024-06-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką

Arvydas
23 2024-06-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
27 2024-06-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Arvydas
28 2024-06-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Arvydas
30 2024-06-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Arvydas
32 2024-06-25 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Arvydas
34 2024-06-25 Ugdymas Neutrali Arvydas
35 2024-06-25 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
41 2024-06-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Arvydas
43 2024-06-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
44 2024-06-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
45 2024-06-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
46 2024-06-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Arvydas
47 2024-06-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Arvydas
52 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Arvydas
54 2024-06-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Arvydas
56 2024-06-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Arvydas
57 2024-06-25 Karjeros koordinatorius Bendrieji reikalavimai

Nuotrauką
Pareigybės aprašą

Arvydas
62 2024-06-25 Apie mus Neutrali Arvydas
63 2024-06-25 Vizija, misija, filosofija Neutrali Arvydas
68 2024-06-25 Tvarkaraščiai Rekomendacija

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Arvydas
77 2024-06-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Arvydas
78 2024-06-25 Svetainės medis Neutrali Arvydas
79 2024-06-25 Istorija Neutrali Arvydas
80 2024-06-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Ar naudosite?

Arvydas
81 2024-06-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Arvydas
82 2024-06-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Arvydas
83 2024-06-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Arvydas
86 2024-06-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Arvydas
87 2024-06-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Arvydas
104 2024-06-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Arvydas
107 2024-06-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Arvydas
118 2024-06-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Kas reglamentuoja komisijos veiklą?

 

Arvydas
124 2024-06-25 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Arvydas
125 2024-06-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?

Arvydas
126 2024-06-25 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Arvydas
129 2024-06-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Arvydas
130 2024-06-25 Slapukų politika Neutrali Arvydas
134 2024-06-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
145 2024-06-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Arvydas
155 2024-06-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą: trūksta tik karjeros specialisto
Darbo valandas: reikia peržiūrėti visus darbo laikus ir papildyti kas netaip.
Kontaktinį telefoną: dauguma vienodų numerių, ar taip turi būti?
El. pašto: trūksta visuomenės sveikatos specialisto
Kabineto numerį: trūksta kompiuterio inžinieriaus
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
156 2024-06-25 Turinio auditas Neutrali Arvydas
157 2024-06-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
158 2024-06-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Darbo laikas
Kontaktai grupės darbuotojų

Arvydas
159 2024-06-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Nuotrauką
Pareigybės aprašas turi būti socialinės pedagogės ar yra ir logopedės atskirai?

Arvydas
160 2024-06-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Arvydas
163 2024-06-25 Savivalda Neutrali Arvydas
164 2024-06-25 About us Rekomendacija

Rašysite?

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
 

Arvydas
165 2024-06-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

  

Arvydas
166 2024-06-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Arvydas
167 2024-06-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
168 2024-06-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Arvydas
170 2024-06-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Arvydas
172 2024-06-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prie metodinių grupių yra dar Klasės vadovų grupė. Ar tai reiškia, kad ir čia reikia tos grupės pirmininkės vardą įrašyti?

 

Arvydas
174 2024-06-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Skelbsite?

Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.

 

Arvydas
175 2024-06-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Arvydas
176 2024-06-25 Inventorizacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Kokios šios komisijos funkcijos arba koks dokumentas reglamentuoja jų veiklą?

Arvydas
179 2024-06-25 Covid-19 Neutrali Arvydas
180 2024-06-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Arvydas
182 2024-06-25 KA1 švietimo darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais Neutrali Arvydas
183 2024-06-25 ERASMUS+ KA 229 strateginės partnerystės projektas "Best Achievable Results in Codi" "B A R C O DE" 2020-2022 m. m. Neutrali Arvydas
184 2024-06-25 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Arvydas
186 2024-06-25 Gimnazijos uniformos Neutrali Arvydas
189 2024-06-25 Gimnazijos išorinis vertinimas Neutrali Arvydas
190 2024-06-25 Pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Arvydas
191 2024-06-25 Pasiekimai Neutrali Arvydas
192 2024-06-25 Kompiuterinių sistemų inžinierius Neutrali Arvydas
193 2024-06-25 Egzaminai Neutrali Arvydas
194 2024-06-25 Erasmus+ projektai Neutrali Arvydas
195 2024-06-25 Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo projektas gimnazijos mokytojams Neutrali Arvydas
198 2024-06-25 2021 M. GIMNAZIJOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI Neutrali Arvydas
199 2024-06-25 Pasiekimai 2021-2022 m. m. Neutrali Arvydas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
 

Arvydas
2 2024-06-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
 

Arvydas
4 2024-06-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar mokytojų sarašas naujausias.
Kas vadovauja 2G klasei?
Peržiūrėti klasių vadovus ar tokioms klasėms vadovauja

  

Arvydas
6 2024-06-25 Struktūra ir kontaktai Neutrali Arvydas
7 2024-06-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Arvydas
8 2024-06-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Ar tai naujausia informacija?

 

Arvydas
9 2024-06-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Gauta. Daug darbo perdaryti į lenteles. Užsiimsim prieš paleidimą

 

Arvydas
11 2024-06-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Ar tai naujausia informacija?

Arvydas
12 2024-06-25 Pasiekimai 2020-2021 m.m. Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Arvydas
18 2024-06-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.


 

Arvydas
19 2024-06-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Arvydas
21 2024-06-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Paslaugos aprašymą
 

Arvydas
22 2024-06-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką

Arvydas
23 2024-06-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
27 2024-06-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Arvydas
28 2024-06-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Arvydas
30 2024-06-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Arvydas
32 2024-06-25 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Arvydas
34 2024-06-25 Ugdymas Neutrali Arvydas
35 2024-06-25 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
41 2024-06-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Arvydas
43 2024-06-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
44 2024-06-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
45 2024-06-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Arvydas
46 2024-06-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Arvydas
47 2024-06-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Arvydas
52 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Arvydas
53 2024-06-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena info

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Arvydas
54 2024-06-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Arvydas
55 2024-06-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Arvydas
56 2024-06-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Arvydas
57 2024-06-25 Karjeros koordinatorius Bendrieji reikalavimai

Nuotrauką
Pareigybės aprašą

Arvydas
62 2024-06-25 Apie mus Neutrali Arvydas
63 2024-06-25 Vizija, misija, filosofija Neutrali Arvydas
68 2024-06-25 Tvarkaraščiai Rekomendacija

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Arvydas
74 2024-06-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Arvydas
77 2024-06-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Arvydas
78 2024-06-25 Svetainės medis Neutrali Arvydas
79 2024-06-25 Istorija Neutrali Arvydas
80 2024-06-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Ar naudosite?

Arvydas
81 2024-06-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Arvydas
82 2024-06-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Arvydas
83 2024-06-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Arvydas
86 2024-06-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Arvydas
87 2024-06-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Arvydas
104 2024-06-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Arvydas
107 2024-06-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Arvydas
114 2024-06-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Arvydas
115 2024-06-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

SIMBOLIUS SUDĖTI  HORIZONTALIAI, VIENĄ ŠALIA KITO.

Paruošt logo, kad pilnai matytųsi

Arvydas
118 2024-06-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Kas reglamentuoja komisijos veiklą?

 

Arvydas
124 2024-06-25 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Arvydas
125 2024-06-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?

Arvydas
126 2024-06-25 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Arvydas
129 2024-06-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Arvydas
130 2024-06-25 Slapukų politika Neutrali Arvydas
134 2024-06-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
145 2024-06-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Arvydas
155 2024-06-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą: trūksta tik karjeros specialisto
Darbo valandas: reikia peržiūrėti visus darbo laikus ir papildyti kas netaip.
Kontaktinį telefoną: dauguma vienodų numerių, ar taip turi būti?
El. pašto: trūksta visuomenės sveikatos specialisto
Kabineto numerį: trūksta kompiuterio inžinieriaus
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
156 2024-06-25 Turinio auditas Neutrali Arvydas
157 2024-06-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Arvydas
158 2024-06-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Darbo laikas
Kontaktai grupės darbuotojų

Arvydas
159 2024-06-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Nuotrauką
Pareigybės aprašas turi būti socialinės pedagogės ar yra ir logopedės atskirai?

Arvydas
160 2024-06-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Arvydas
161 2024-06-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas)

Arvydas
162 2024-06-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Arvydas
163 2024-06-25 Savivalda Neutrali Arvydas
164 2024-06-25 About us Rekomendacija

Rašysite?

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
 

Arvydas
165 2024-06-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

  

Arvydas
166 2024-06-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Arvydas
167 2024-06-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Arvydas
168 2024-06-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Arvydas
170 2024-06-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Arvydas
171 2024-06-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Arvydas
172 2024-06-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prie metodinių grupių yra dar Klasės vadovų grupė. Ar tai reiškia, kad ir čia reikia tos grupės pirmininkės vardą įrašyti?

 

Arvydas
174 2024-06-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Skelbsite?

Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.

 

Arvydas
175 2024-06-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Arvydas
176 2024-06-25 Inventorizacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Kokios šios komisijos funkcijos arba koks dokumentas reglamentuoja jų veiklą?

Arvydas
177 2024-06-25 Mokytojų atestacinė komisija Bendrieji reikalavimai

Kokios komisijos funkcijos arba kos dokumentas jį reglamentuoja?

Arvydas
178 2024-06-25 Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo grupės funkcijos arba koks dokumentas reglamentuoja jos veiklą?

Arvydas
179 2024-06-25 Covid-19 Neutrali Arvydas
180 2024-06-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Arvydas
181 2024-06-25 Projektas “Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas” Rekomendacija

Tikriausiai ir čia turėtų būti kažkoks su ES finansavimu susijęs logotipas? Patikslinkite.

Arvydas
182 2024-06-25 KA1 švietimo darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais Neutrali Arvydas
183 2024-06-25 ERASMUS+ KA 229 strateginės partnerystės projektas "Best Achievable Results in Codi" "B A R C O DE" 2020-2022 m. m. Neutrali Arvydas
184 2024-06-25 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Arvydas
185 2024-06-25 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

Šio nuoroda neteisinga atsiųsta

 

Arvydas
186 2024-06-25 Gimnazijos uniformos Neutrali Arvydas
187 2024-06-25 Mes spaudoje Neutrali

Ar yra tuo klausimu kažkokia informacija?

Arvydas
189 2024-06-25 Gimnazijos išorinis vertinimas Neutrali Arvydas
190 2024-06-25 Pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Arvydas
191 2024-06-25 Pasiekimai Neutrali Arvydas
192 2024-06-25 Kompiuterinių sistemų inžinierius Neutrali Arvydas
193 2024-06-25 Egzaminai Neutrali Arvydas
194 2024-06-25 Erasmus+ projektai Neutrali Arvydas
195 2024-06-25 Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo projektas gimnazijos mokytojams Neutrali Arvydas
198 2024-06-25 2021 M. GIMNAZIJOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI Neutrali Arvydas
199 2024-06-25 Pasiekimai 2021-2022 m. m. Neutrali Arvydas
200 2024-06-25 Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas Neutrali Arvydas
201 2024-06-25 Pasiekimai 2022-2023 m. m. Neutrali Arvydas
202 2024-06-25 PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“ Neutrali Arvydas
204 2024-06-25 Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Neutrali Arvydas